Suksess-kurs for deprimerte

Nesten tre av fire deprimerte som går på kurs for å mestre sin egen sykdom, blir vesentlig bedre. Det viser en fersk undersøkelse fra Nasjonalt folkehelseinstitutt

Siden høsten 2003 har mellom 3 000 og 4 000 nordmenn blitt kurset i å mestre depresjon. Kurset, heter KiD og bygger på kognitiv behandling. Deltakerne lærer å bli bevisst på og rydde opp i negative tanker. Deltakerne trener også på engasjere seg i lystbetonte aktiviteter og på å utvikle sosiale relasjoner.

- Etter åtte ukentlige møter, samt tre oppfølgingsmøter i løpet av seks måneder, ble opptil 70 prosent av kursdeltakerne vesentlig bedre sammenliknet med 37 prosent i en kontrollgruppe, forteller Odd Steffen Dalgard til Mozon. Han er professor og psykiater ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Tidligere studier på depresjon viser at behandling nytter, men det er viktig å ikke gi opp med en gang.

Spørreskjema
Depresjonsnivået ble målt ved hjelp av et spørreskjema ved kursstart, ved kursavslutning og seks måneder etter kursstart.

- Vi målte deltakernes grad av depresjon på en skala med 21 spørsmål. Og etter seks måneder opplevde 7 av 10 for eksempel mindre tristhet, større interesse for andre, større glede av aktiviteter og mindre søvnproblemer, utdyper han.

Hver kursgruppe består av opptil 15 personer og blir ledet av psykiatriske sykepleiere i hele Norge. Tilbudet kan fås gjennom fastlegeordningen.

Lønnsom behandling
Med utgangspunkt i bedringen, målt i redusert lidelse og bedret funksjon, har forskerne kommet fram til at det å kurse 200 deprimerte kan betraktes som like verdifullt som det å fjerne symptomene for en meget alvorlig syk pasient i ett år. Kostnaden på kurset er på 1 500-2 000 kroner. Det skriver Dagens Medisin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Kostnader ved medisinering for depresjon i et halvt års tid er gjerne oppe i 3 000-4 000 kroner, sier Dalgard, men understreker at medisiner kan være nødvendig, særlig ved alvorlig depresjon.

Kurset fungerer best ved lette og moderate depresjoner. Dalgard sier at de nå planlegger visse endringer av kursopplegget.

- Inntil nå har kurset vært for personer med generell depresjon. I fremtiden kan det tenkes at vi tilpasser kurset til spesielle grupper, for eksempel ungdom, eldre eller på arbeidsplasser, sier han.

Få ungdom søker hjelp nemlig for sine psykiske plager. Det viser en tidligere helseundersøkelse av 15-16 åringer foretatt av Folkehelseinstituttet.

Hvert år blir om lag 150 000 nordmenn rammet av depresjon. Rundt 15 prosent av befolkningen har til enhver tid depressive symptomer.