Det er hovedstyret i Norges Bank som i dag har bestemt å holde renten uendret. Bak fra venstre: Brit K. Rugland, Asbjørn Rødseth og Ida HelliesenForan frå venstre: Liselott Kilaas, Øystein Olsen, Jan F. Qvigstad og Eirik Wærness Foto: Norges Bank
Det er hovedstyret i Norges Bank som i dag har bestemt å holde renten uendret. Bak fra venstre: Brit K. Rugland, Asbjørn Rødseth og Ida HelliesenForan frå venstre: Liselott Kilaas, Øystein Olsen, Jan F. Qvigstad og Eirik Wærness Foto: Norges BankVis mer

Styringsrenten uendret

Heller ikke i dag torde Norges Bank å røre den norske styringsrenten.

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten på 2,25 prosent. Beslutningen kommer på ingen måte overraskende på norske makroøkonomer.

- Slik vi nå vurderer det, kommer styringsrenten til å holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det betyr at sentralbanken fortsatt ikke har rørt renten siden mai 2011 da de økte styringsrenten fra 2,0 til 2,25 prosentpoeng.

Uvanlig stor usikkerhet

Industrilandene står trolig overfor en forsterket og langvarig lavkonjunktur. Finansmarkedene er preget av uro og usikkerhet.

– Uroen og svakere utsikter ute påvirker utsiktene også for norsk økonomi, sier sentralbanksjefen i en pressemelding.

Her hjemme er inflasjonen lav, men veksten i norsk økonomi holder seg fortsatt godt oppe. Det er uvanlig stor usikkerhet om den videre utviklingen. Analysene i Pengepolitisk rapport 3/11 tilsier at styringsrenten begynner å øke igjen om ett års tid.

Kan bli satt ned

– Skulle uroen ute forsterkes og utsiktene for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket, kan renten bli satt ned. Med utsikter til høyere vekst og inflasjon kan renten gå opp tidligere, sier Olsen.

Bør DU binde renten nå? >>> Se selv!

Vil gå sakte

På rentemøtet i september indikerte sentralbanken at de vil holde rentene lave mye lengre enn de tidligere har antydet. Det er ikke mye som har endret seg dramatisk siden 21. september.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå sier Norges Bank at styringsrenten bør ligge i intervallet 1,75-2,75 prosent i perioden frem til neste Pengepolitisk rapport legges frem 14 mars 2012.

Målet er likevel at renten sakte, men sikkert skal opp mot et mer normalt nivå, men en sterk krone og internasjonal økonomisk uro tvinger sentralbanken til å holde renten nede.

Uansett om rentene skal opp, vil vi ikke oppleve et stort rentehopp over natten. Norges Bank ønsker forutsigbarhet i den norske økonomien og vil ta rentehevingene gradvis slik vi er vant til fra den norske sentralbanken.

Bankrentene stiger

Selv om Norges Bank også på forrige rentemøte besluttet å holde renten i ro, så fikk mange bankkunder oppleve at bankene likevel satte opp rentene.

Det er flere grunner til at bankene gjør dette, de skylder blant annet på høyere pengemarkedsrenter og varslede innstramminger på utlån fra myndighetene.

NB! Derfor er stort boliglån et problem

Mørke skyer

Ifølge nettavisen E24 avtar temperaturen på nytt i det norske arbeidsmarkedet.

Selv om den norske arbeidsledigheten er svært lav sett med internasjonale øyne, så kan høyere arbeidsledighet bli en av konsekvensene av krisen i resten av Europa.