Norges Bank oppfylte spådommene foran dagens rentemøte, og lot  styringsrenten forbli uendret. Foto: Per Ervland
Norges Bank oppfylte spådommene foran dagens rentemøte, og lot styringsrenten forbli uendret. Foto: Per ErvlandVis mer

Styringsrenten forblir uendret

Ingen overraskelser på dagens rentemøte.

Sentralbanksjef Øystein Olsen lar styringsrenten forbli uendret på 1,5 prosent. Dette kom frem da ny styringsrente ble lagt frem av Norges Bank torsdag.

- Det er tegn til at aktiviteten i norsk økonomi er litt høyere enn ventet, men uroen i de internasjonale finansmarkedene har igjen tatt seg opp, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding, som begrunnelse for dagens beslutning.

Ved Norges Banks forrige rentemøte i mars kunne sentralbanksjefen overraske med et rentekutt på 0,25 prosentpoeng, etter et kraftig rentekutt på 0,5 prosentpoeng i desember.

For å finne en like lav styringsrente som den vi har i dag, må man tilbake til høsten 2009.

Snart skal renten opp

Dagens uendrede rente kommer ikke som noen overraskelse. I forkant av rentemøtet sa samtlige 15 økonomer nyhetsbyrået TDN Finans hadde snakket med, at renten ville forbli uendret, ifølge DN.

Men ikke gled deg for tidlig:

Alt tilsier nemlig at styringsrenten er på vei opp - selv om det altså ikke skjedde i dag.

Norges Bank har i sin pengepolitiske rapport lagt til grunn en renteøkning i andre halvår av 2013. Derimot spår flere økonomer at renteøkningen vil komme før.

Dette gjelder eksempelvis DNB, som i dagens morgenrapport spår en økning i styringsrenten allerede ved rentemøtet i august. Andre banker har uttalt at de forventer en økning tidlig i 2013.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Og Norges Bank selv bekrefter behovet for en høyere styringsrente etterhvert med følgende endringer i norsk økonomi:

"Det er tegn til bedre utvikling i norsk økonomi. Kapasitetsutnyttingen er nær et normalt nivå, og aktiviteten i oljerelaterte næringer er høy. Lave renter over lang tid kan føre til at husholdninger tar stor risiko og bygger opp for høy gjeld. Disse forholdene tilsier at styringsrenten etter hvert settes gradvis opp mot et mer normalt nivå," skriver Norges Banks hovedstyre i sin begrunnelse for dagens rentebeslutning.

Les også: Her får du god rente fra første dag

Boliglånet kan bli dyrere

Selv om Norges Bank lar styringsrenten forbli uendret, kan bankene likevel velge å sette opp boliglånsrenten.

Bankene må ta en del andre hensyn enn styringsrenten når de bestemmer hvordan de skal prise rentene sine på boliglån. Ikke minst spiller pengemarkedsrentene, altså hvilke renter bankene selv må betale, stor betydning for hvordan landets banker setter sine renter.

Disse rentene har ifølge Norges Bank falt som følge av nedgangen i styringsrenten i mars - men er fortsatt markert høyere enn styringsrenten.

Skulle din bank endre boliglånsrenten til tross for at styringsrenten forblir på samme nivå etter dagens rentemøte, må de varsle deg skriftlig om en eventuell endring to måneder før den nye renten trer i kraft.

Les også: Behov for egenkapital? Slik gjør du det