Styringsrenten skal ikke opp før i 2015, tror Norges Bank. Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE
Styringsrenten skal ikke opp før i 2015, tror Norges Bank. Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKEVis mer

Styringsrenten forblir uendret

Og det forventes ikke at den skal opp før i 2015.

Torsdag la Norges Bank frem sin rentebeslutning og en ny pengepolitisk rapport om forventninger til norsk økonomi i tiden fremover.

Styringsrenten holdes fortsatt uendret på 1,5 prosent.

– Konsumprisveksten har de siste to månedene vært noe lavere enn ventet, og det ser ut til at veksten i norsk økonomi den nærmeste tiden blir noe lavere enn tidligere antatt. På den andre siden har kronen svekket seg mye. Etter en samlet vurdering holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding.

Lav rente i lang tid

Det har vært stor usikkerhet foran dagens rentemøte, og en forventning om at en eventuell renteøkning vil være skjøvet fremover i tid i Norges Banks rentebane.

Da Norges Bank la frem sin forrige Pengepolitiske rapport i september, fremskyndet de prognosene for når styringsrenten vil gå opp. Da var prognosen at den skulle opp fra sommeren 2014, og gradvis øke til et normalt nivå.

I dagens rapport har det blitt gjort en kraftig justering av prognosen og rentebanen. Norges Bank tror nå at styringsrenten forblir på dagens nivå fram til sommeren 2015.

– Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2015, og at den deretter økes gradvis. Det innebærer at oppgangen i styringsrenten nå anslås å komme ett år senere enn vi så for oss i september, sier Qvigstad.

Les også: Det er denne renten som avgjør hvor dyrt lånet blir

Lavere vekst

Det er flere forhold som ligger bak endringen i Norges Banks renteprognose.

De trekker blant annet frem at veksten i norsk økonomi ser ut til å bli noe lavere enn de anslo i september.

I tillegg har den registrerte arbeidsledigheten økt litt mer enn ventet i forrige rapport, samtidig som boligprisene har falt den siste tiden, og vært lavere enn ventet. Også konsumprisveksten de siste par månedene har vært noe lavere enn anslått.