Stump røyken med nåler

Nå er det bevist. Akupunktur kan hjelpe deg til å legge røyken på hylla. Det viser en ny norsk studie.

I den norske studien har forskere tatt for seg en gruppe mennesker som røykte en 20-pakning sigaretter om dagen. Halvparten av deltakerne fikk akupunkturbehandling på områder på kroppen som forbindes med røykeavhengighet. Den andre gruppen fikk også akupunkturbehandling, men her ble nålene satt på områder på kroppen som ikke har sammenheng med røyking.

I løpet av studien falt sigarettbruken til gruppen som fikk behandling på røykesluttpunktene med 14 sigaretter daglig. I kontrollgruppen falt sigarettforbruket med 7 sigaretter om dagen. Rett etter siste behandling hadde 32 prosent av de som fikk behandling på røykesluttpunktene sluttet å røyke. Etter åtte måneder var fortsatt 23 prosent røykfrie. Fem år senere var 18 prosent av deltakerne fortsatt ikke-røykere. Ingen av deltakerne i kontrollgruppen hadde sluttet å røyke åtte måneder etter eller fem år etter akupunkturbehandlingen.

- Dette viser at akupunkturbehandling kan hjelpe røykere som ønsker å slutte til å redusere røykingen eller slutte helt. Vår forskning viser også at effekten kan vare i fem år, sier dr Dong He ved Universitetet i Oslo i en rapport i siste utgave av Journal of Preventive Medicine.

Alle deltakerne i undersøkelsen mottok to akupunkturbehandlinger i uken i tre uker. De ble i tillegg instruert til å utføre acupressure på ørene med fingrene. Dette skulle de gjøre fire ganger om dagen i samme periode som de mottok akupunkturbehandling.

Mozon.no