Stump røyken før 45 og lev lenge

Slutt å røyke før du blir 45. Da lever du like lenge som ikke-røykere. Dette hevder Europas fremste ekspert på befolknings-undersøkelser.

Stump røyken før 45 og lev lenge

Slutt å røyke før du blir 45. Da lever du like lenge som ikke-røykere. Dette hevder Europas fremste ekspert på befolkningsundersøkelser.

Av Hanna Hånes

Det nytter å slutte å røyke. Dette budskapet har nesten druknet i alle informasjonskampanjene om hvor farlig det er å røyke, sier epidemiologen Julian Peto, etter manges mening Europas fremst ekspert på befolkningsundersøkelser..

Peto leder epidemiologiavdelingen ved Kreftforskningsinstituttet i London. Denne uken foreleser han på den europeiske kreftkonferansen ECCO 11 i Lisboa, Portugal.

Slutt før 45
- Det er nesten håpløst å si til barn og unge at de ikke skal begynne å røyke. Se på britisk ungdom i dag, britiske middelklasseungdommer røyker til tross for at de kjenner alle advarslene om hvor farlig det er. I en slik situasjon må vi ikke glemme å fortelle at det nytter å slutte, sier Peto til kreft.no.

Hans statistiske beregninger bekrefter at røyking ER farlig. Halvparten av røykerne dør på grunn av tobakken, de får hjertesykdom, lungesykdom og kreft. Men det tar tid å dø. Så lang tid at ikke en gang leger egentlig skjønner hvor farlig det er, og derfor ikke i stor nok grad oppfordrer sine pasienter til å slutte.

Lever nesten som en ikke-røyker
- Hvis man slutter før 45 år, lever man statistisk sett nesten like lenge som ikke-røykere. Vi ser bare en liten nedgang i dødelighet. Hvis man slutter etter 45 år lever man også lenger enn røykerne, så fremt man klarer å slutte før man har fått en røykesykdom, som for eksempel lungekreft eller infarkt.

Peto kan vise til britiske tall. I 1970 var Storbritannia verdens-verstingen når det gjaldt røyke-dødsfall regnet per 100 000 innbyggere. Så stumpet mer enn halvparten av røykerne sigaretten for godt. Antall dødsfall hos middelaldrende falt fra 80 000 i året til 35 000 i år 2000. Fallet i antall lungekreftdødsfall ble også verdensrekord. Dette viser at voksne røykere får en solid gevinst ved å slutte.
mozon.no 24.10.01