Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.comVis mer

Studielånsfristen er fredag

Har du boliglån med flytende rente, kan du binde studielånsrenta nå.

Studielånsrenten følger renten på statens lån med et rentepåslag på cirka ett prosentpoeng. Staten har ikke mange lån med langsiktig rentebinding. Det er bare ett lån som har rentebinding om ti år. Det kan man lett følge på Oslo børs' nettsider.

LES OGSÅ: Bratt fall for studielånsrenten

Ser gunstig ut nå

Renten for statsobligasjonene i februar danner grunnlaget for renten Lånekassen tilbyr nå. Men vi må bestemme oss før 10. april. Renten reguleres hver tredje måned, og neste frist er 10. juli. Da vil det være fastrenten for mai som danner grunnlaget.

Hadde vi visst om renten hadde vært lavere eller høyere enn den er nå i mai, ville vi enten vært rike eller turnert sammen med Snåsamannen. Men vi kan se tilbake, og der ser vi at den nå er lavere enn den har vært på lenge.

Statens fastrente Årlig gjennonsnittlig rente for statsobligasjoner med ca. ti års løpetid igjen. 2009-tallet er hentet fra 22. mars iår. Kilde: Norges Bank.
Statens fastrente Årlig gjennonsnittlig rente for statsobligasjoner med ca. ti års løpetid igjen. 2009-tallet er hentet fra 22. mars iår. Kilde: Norges Bank. Vis mer


Statens tiårsrente har falt jevnt helt siden 1995, i hele den perioden Norges Bank har statistikk for.

Så det vi kan si, er at det er gunstigere å binde nå enn det var i fjor. Det har aldri vært lavere fastrente siden Statens lånekasse begynte med fastrente.

Lang binding eller ingenting

Etter Norges Banks siste rentenedsettelse, har naturligvis den kortsiktige renten falt. Men den langsiktige har faktisk steget, om enn svakt. Høy rente er et uttrykk for optimisme. Et eller annet sted der fremme tror markedet at det skal bli mer aktivitet, flere investeringer, mer etterspørsel etter kapital og derfor høyere rente.

Artikkelen fortsetter under annonsen

LES OGSÅ: Se de historiske rentesatsene

Når vi ved slutten av bindingstiden gjør opp lånet, vil vi se tilbake og sammenlikne med den flytende renten i perioden. Lønte dette seg? Det vil lønne seg bare i den grad den flytende renten i løpet av perioden steg, ble høyere enn fastrenten og ganske mye høyere på slutten.

Følg med selv Statens tiårsrente idag er såvidt over 4 prosent. I februar var den 3,7%, og det er dette nivået, pluss påslag på ett prosentpoeng, Lånekassen tilbyr deg å binde på nå.
Følg med selv Statens tiårsrente idag er såvidt over 4 prosent. I februar var den 3,7%, og det er dette nivået, pluss påslag på ett prosentpoeng, Lånekassen tilbyr deg å binde på nå. Vis mer


Når den flytende renten nå har falt, men ikke den faste, betyr det at vi forventer en brattere stigning av den flytende renten for at binding skal lønne seg.

Med den lave flytende renten vi har nå, og den dystre økonomiske utviklingen som ligger foran oss på et par års sikt, finner ikke DinSide treårsrenten så interessant. Heller ikke femårsrenten er noe scoop. Vi ville bundet for ti år.

Studielånet ikke så dristig å binde

Vanligvis er langsiktig rentebinding en spekulasjon. Ingen kan si sikkert at de vil bo på det samme stedet, ha den samme kjæresten og det samme boliglånet om ti år. Og om man må innfri lånet før bindingstiden er ute, risikerer man å måtte betale en straff i form av en overkurs. Også Lånekassen har over/underkurs ved for tidig innfrielse av fastrentelån. Men siden nesten alle uansett må ha lån, og siden studielånet er billigst, er dette det siste man innfrir. De fleste har det i flere tiår.

Tilbudet fra 1. april
3 års bindingstid3,5 prosent
5 års bindingstid4,0 prosent
10 års bindingstid 4,7 prosent


Studielånet er heller ikke bundet til noen sikkerhet. Boliglånet må du innfri eller reforhandle om du selger boligen. Noe slikt gjelder ikke studielån.

Må binde hele

Årsaken til at det er vanskelig å gi entydige råd om rentebinding, er at man på sett og vis vedder mot markedet. Renten på statens obligasjonslån fastsettes ved at tusenvis av aktører følge med på prisene. Om renten skulle forekomme dem gunstig høy, vil de kjøpe obligasjoner. Kursen vil gå opp og renten ned. Motsatt vil de selge om de synes renten er for lav. Alle disse aktørene mener altså at dagens nivå er fair, og ved å binde renten, sier du på sett og vis at du er smartere enn dem.

Likevel har det sjelden vært å gunstig som nå å binde. Ti års rentebinding vil i dag fremstå som en interessant og ikke alt for dristig spekulasjon.

Å binde halve lånet med så lang horisont som mulig, ville vært lurt i dagens situasjon. Dette er ikke mulig i Lånekassen. Du må binde alt eller ingenting. En alternativ fremgangsmåte kunne derfor være å se studielån og andre lån under ett. Har du flytende rente på boliglånet, kan du binde studielånet på ti år.