Studielånet blir dyrere

Den flytende studielånsrenta settes opp.

Fra 1. oktober øker den flytende studielånsrenta med 0,3 prosentpoeng til 6,5 prosent.

Slik overlever du renteøkningen

Den flytende renta på studielån har økt ved hver eneste regulering siden 4. kvartal 2005.

- Den gang var studielånsrenta helt nede i 2,8 prosent, sier informasjonssjef Astrid Mjærum i Lånekassen i en pressemelding.

Lånekassen tilbyr også fastrente for tre, fem eller ti år. Hvis du ønsker å binde renta, er fristen 10. juli.