Studentsamskipnaden tar pengene dine!

- Hei, jeg bor i studenthybel, og lurer på hvordan depositumet skal oppbevares. Hos oss beholder Studentsamskipnaden rentene fra depositumet mitt. Jeg trodde dette var mine penger. Hva er riktig?

Både den gamle og den nye Husleieloven sier at rentene av leierens depositum skal tilfalle LEIEREN. Dette er altså det helt klare utgangspunktet.
Begge lovene har imidlertid unntaksregler ved "utleie av elev- eller studentboliger". Da kan det nemlig avtales at rentene skal godskrives utleier.

Depositum

Til sikkerhet for manglende husleie, skader på husrommet og andre krav som reiser seg av leieavtalen, kan det avtales at leietager må betale et depositum. Depositumet kan ikke overstige summen av seks måneders leie.

Så lenge leieforholdet pågår, kan ingen av partene disponere over beløpet på egenhånd, men det er et unntak for renteinntektene fra depositumet.

I følge Husleieloven er det nemlig helt klart at leietager kan kreve rentene fra depositumet utbetalt fra den banken, eller finansinstitusjonen som har kontroll over depositumet.

Det innebærer i praksis at rentebeløpet ikke skal anses som en del av depositumet. Leieren kan kreve rentene utbetalt fra institusjonen uten medvirkning eller godkjenning fra utleiers side.

Det vil også si at dersom leieren av en eller annen grunn ikke krever rentene utbetalt, så vil ikke utleiers sikkerhet øke tilsvarende. Som leietager kan du altså fritt gjøre hva du vil med dine renteinntekter.

I praksis er det vel neppe de store summene rentene fra depositumet utgjør, men for studenter flest er det likevel penger som er greie å ha. Har du for eksempel 20.000 kroner stående på en depositumskonto, kan det å få utbetalt rentene i begynnelsen av januar (før du får utbetalt studielånet for
vårsemesteret), absolutt være viktige penger for mange studenter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men utgangspunktet er altså helt klart: Rentene tilhører deg.

Unntaket for studentboliger - Må avtales!

Ved utleie av visse elev- og studentboliger kan det likevel avtales at rentene fra kontoen med depositumet, skal tilfalle utleieren.

Bestemmelsen gjelder bare elev- og studentboliger som er fastsatt brukt til dette formålet, etter vedtak av organ for stat, fylkeskommune eller kommune.

Betingelsen for at rentene skal tilfalle utleieren, er at det er inngått en særskilt avtale om det. Har utleieren glemt dette, vil hovedregelen slå inn, og DU vil ha krav på rentene.