Studenter vonde å vende

Kommunikasjonsnivået er på et absolutt lavmål i debatten om lånekassens fremtid. Kjernen synes å være hva som er blitt sagt og ikke sagt av statssekretær Bergesen og av NRK selv i Dagsrevyen forrige lørdag. Å få partene i debatten til å kommunisere fremover kan bli en utfordring som selv en dreven samlivsterapeut ville fått problemer med.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skal Kristin Clemet ha noen som helst sjanse til å få med seg studentene på å sette ut rutineoppgaver til bankene, slik Solberg- rapporten foreslår, må hun overbevise dem om at det ikke lurer et forslag om privat studiefinansiering bak neste sving. Dette kan bli svært vanskelig, skal vi dømme etter studentledernes uttalelser.

Johannes Fjose Berg.
Johannes Fjose Berg. Vis mer

Venter utglidning

Johannes Fjose Berg, leder for Studentenes Landsforbund, er svært skeptisk.

Er du enig i at verken arbeidsgruppen eller utdanningsministeren har foreslått å privatisere eller markedsrette selve studiefinansieringen?

- Ja, det er jeg enig i. Det er ingen motsetninger mellom forslagene som utredes og en politisk styrt rente på studielån.

- Men jeg er redd for en del uttalelser fra høyresiden i media i det siste, som tyder på at man egentlig ønsker seg en markedsstyrt studiefinansiering. Når politikere kommer med slike utspill, frykter vi at en privatisering av enkelte funksjoner i Lånekassen blir en glidning mot full privatisering av hele studielånsordningen.

Er dere imot å automatisere behandlinger av kurante søknader om studielån?

- Nei, det er vi ikke, men vi mener at automatiseringen bør skje ved hjelp av Lånekassens egne systemer.

Men for en student må det da være ett fett hvor IT-systemene ligger?

- Ikke enig – mange ting kan skje med en student underveis i studiet. Han eller hun kan stryke, bytte studiested, bli utsatt for en ulykke og mye mer. Alt dette har en ordninger på i dagens lånekasse, som ivaretar den enkelte student. Å lage et system hvor flere instanser skal behandle den samme søknaden på ulike tidspunkter er vanskelig, og jeg kan ikke skjønne at det verken kan bli billigere eller bedre enn å ha all saksbehandling i Lånekassen, som i dag.

Dessuten, mener jeg at arbeidsgruppens rapport er mangelfull og bankperspektivet for tungt. Den er for lite analytisk i forhold til Lånekassen som velferdspolitisk og utdanningspolitisk instrument.

Like skremt

Det står ikke bedre til med tilliten hos lederen av Norsk studentunion.

Er du enig i at verken arbeidsgruppen eller utdanningsministeren har foreslått å privatisere eller markedsrette selve studiefinansieringen?

Statssekretæren som uttalte seg i media på lørdag (statssekretær Bergesen red. anm.)har faktisk foreslått å privatisere eller markedsrette selve studiefinansieringen. Solberg-rapporten er ikke fullt så bombastisk, og ønsker kun en utredning av det administrative - men vi frykter at utredningen kan være et første skritt mot en mer privatisert studiefinansiering.

Du kan si det slik at hva utredningen handler om er likegyldig for oss - vi synes dette er en farlig vei å gå uansett.

Er dere imot å automatisere behandlinger av kurante søknader om studielån?

Det blir en rar måte å se det på. Vi tror at automatisering av kurante søknader kan like gjerne skje hos lånekassen. Sender man dette ut på anbud til bankene, vil jobben bli gjort at en institusjon som ikke driver med utdanningspolitikk, slik Lånekassen gjør.

Synes du at Lånekassen i dag fungerer som en velferdspolitisk institusjon? Den fungerer etter intensjonen, men det er klart at den kan bli bedre, særlig når det gjelder kundebehandlingen. Det er det vi bør bruke tid og penger på fremover.

Men for en student må det da være ett fett hvor IT-systemene ligger?

Ikke enig. Lånekassen har bred erfaring og kompetanse innen studiefinansiering, for eksempel hovedfagsavskriving og sykemelding. En bank har ikke denne kompetansen, og vil være mer vanskelig å ha med å gjøre enn Lånekassen for den enkelte student.

Vi frykter at det blir vanskeligere å utvise skjønn, som er en forutsetning at lånekassen gjør i dag.

Egg i mediesalaten?

Begge studentlederne hevder at statssekretær Helge Ole Bergesen i UFD har gitt svært kontroversielle signaler i media. Selv avviser han at dette har skjedd.

- I innslaget den 27. juli sier Dagsrevyen selv, uten forbehold, at Regjeringen planlegger å privatisere Statens lånekasse. Det må være dette som ligger til grunn for reaksjonene, og dem kan jeg godt forstå, sier Bergesen, som tilbakeviser at han har uttalt seg i favør av en markedsrettet studiefinansiering.

- Tvert i mot, gjorde jeg et klart skille mellom utdanningsstøtten og det å levere tjenester til forvaltningen, fortsetter han.

Så verken Høyre eller du selv går inn for en markedsstyrt studiefinansiering?

- Nei, tvert i mot. Vi ønsker fortsatt at Norge skal ha verdens beste studiefinansiering, og at den skal være offentlig, sier Bergesen.
- Hvem som sender ut giroene er en helt annen sak, avslutter han.

Lurer du på hva diskusjonen dreier seg om?

Les også vår artikkel: Vil fortsatt styre Lånekassen