Studenter skader seg selv

En ny Internett-basert studie viser at omkring 17 prosent av amerikanske studenter driver med selvskading.

Selvskading er med andre ord mer vanlig enn tidligere antatt.

I en studie på 2 875 personer fra to amerikanske universiteter, rapporterer 17 prosent om at de har skadet seg selv med vilje. 75 prosent av disse har gjort det mer enn en gang.

Og mer enn 1 av 3 studenter som driver med selvskading har ikke fortalt andre om det, skriver helsenettstedet WebMD.

Undersøkelsen viser også at det vanligvis er kvinner, biseksuelle og personer som er usikre på sin egen seksuelle identitet som driver med selvskading. I tillegg blir selvskading også knyttet til personer med et høyt nivå av psykologisk stress, med spiseforstyrrelser eller som tidligere har opplevd fysisk, seksuell eller emosjonell mishandling.

I Norge har man ikke gjennomført liknende studier, men i en undersøkelse som ble gjennomført ved 36 videregående skoler i Hedmark og Oppland i 2003, fortalte 6,6 prosent av 4 060 elever at de hadde skadet seg selv. Det er trolig store mørketall.

- Men dette gir nok likevel en god pekepinn, sier Per Johan Isdahl, sjefpsykolog ved regional avdeling for spiseforstyrrelser på Ullevål universitetssykehus, som skriver bok om fenomenet.

Isdahl oppgir flere grunner til hvorfor noen velger å skade seg selv.

- Selvskading lindrer mental smerte og man bruker kroppen til å overleve. I tillegg er det en effektiv måte å regulere kroppen på, som er svært vanedannede, forklarer han.

Den amerikanske studien er publisert i juniutgaven til tidsskriftet Pediatrics.

Sendte postkort
Forskerne sendte ut 8 300 postkort til et tilfeldig utvalg studenter ved to universiteter i USA, og inviterte dem til å bli med på en Internett-undersøkelse. Konklusjonene bygger på data fra i alt 2 875 personer, som ga fullstendige svar på spørsmålene.

Det var flest kvinner som svarte på undersøkelsen, og flertallet var mellom 18 og 20 år.

I undersøkelsen defineres selvskading som: ”Atferd der et menneske påfører seg selv skader på kroppen med vilje … men uten hensikt å ta selvmord”. Videre ble det blant annet spurt om hvor ofte en hadde gjort én eller flere av 16 former for selvskading, som inkluderte skjæring, skraping, brenning, samt å dra ut hud og hår.

Forskerne avslutter rapporten med å si at det er behov for ytterlige studier når det gjelder årsaken til selvskading, og mulighet for oppsporing og avverging.

Selvskading er et svært tabu og skambelagt emne. Hva bør de som driver med dette gjøre?

Avled kroppen
- Før det første vil jeg råde de som driver med det til å finne en avledingsmanøver. Gå på kino, på kafé eller snakk med noen andre du stoler på. Så ville jeg sett på meg selv i speilet, tatt en beslutning og spurt: Vil du virkelig drive med dette?

Det sier Isdahl, som også advarer mot å bruke infeksjoner som tilleggstraff, noe han ser mange gjør.

 

Mozon.no, 08.06.06