Strømsparetips

Det er ikke bare standbyfunksjoner som trekker unødvendig mye strøm. Oppvarming er det aller største strømsluket - og her er noen kjappe tips til hvordan du kan redusere oppvarmingskostnadene dine.


Spar varme uten å fryse:

 • Ikke sett møbler foran radiatorer og varmeovner, eller dekk dem til på annen måte. Det hindrer varmen i å sirkulere.
 • Trekk for gardiner og ned persienner om kvelden. Det reduserer varmetap gjennom vinduene
 • Luft kort og brutalt med alle vinduer på fullt gap, ikke la vinduer stå åpne lenge.
 • Reduser temperaturen. For hver grad temperaturen senkes i et rom, spares ca 5 % av energien som brukes til oppvarming av dette rommet. Reduseres temperaturen om natten med 5 grader, kan energibruken til oppvarming reduseres med 5-10 %.
 • Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet.

Varmtvann koster!

 • Du bør dusje istedenfor å ta karbad. Da bruker du mindre varmt vann - forutsatt at du ikke dusjer lengre enn 10 minutter. En vanlig dusj om morgenen varer kanskje i 3 minutter, så her har du mye å hente.
 • Monter sparedusj og sparedyser på vannkraner og blandebatterier. En sparedusj koster ca 150 kroner, og er blitt vesentlig forbedret siden 90-tallet.
 • Fyll vaske- og oppvaskmaskin før bruk. De fleste vaske- og oppvaskmaskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.


Langsiktig strømsparing

Planlegger du å bygge nytt, bygge på, renovere eller pusse opp boligen din bør du vurdere følgende energibesparende tiltak. Spinningen vil sannsynligvis bli overskygget av vinningen:

 • Isolasjon
  Sørg for at huset er godt isolert, og såkalte "svake punkter" (for eksempel rundt dører, vinduer og pipeløp) er godt tettet. Invester i vinduer som gir lite varmetap.
 • Gjenbruk av energi
  Passer det å installere ventilasjon med varmegjenvinning?
 • Styring av strømbruk
  Det finnes en rekke tekniske dippedutter som kan styre strømbruk, slik at lamper, apparater etc, kun er i bruk når du trenger det - som termostatstyring, tidsur, bevegelsessensorer og lignende.
 • Alternative oppvarmingsmetoder
  Passer det å installere pelletsovn, vedovn - eller hva med varmepumpe? Det meste vil være billigere enn å varme opp boligen med strøm
 • Energisparende utstyr
  Det er ikke likegyldig hvilke dippedutter - eller hvitevarer du velger. Spør etter energieffektive alternativer hos din forhandler. Det er ikke nødvendigvis store prisforskjeller.
Trykk her for å lese om da norske barn sparte strøm nok til å holde Bodø i gang, vinterstid.

Kilde: ENØK Norge og Enova