Strømsjokk til høsten?

Meldinger om flomfare gjør lite inntrykk på aktørene i strømmarkedet. De forventer at høstens strømpriser vil ligge 30 prosent over gjennomsnittet for høstmånedene de siste åtte årene.


Prisene på den nordiske strømbørsen, Nordpool, står i grell kontrast til meldingene fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om svært stor snøsmelting, og til og med økte snømengder i juni.

Her er høstens strømpriser
MånedGjennomsnittlig spotpris 1996 - 2004*Priser i forwards-
markedet 2005*
Forventet prisøkning 2005 i forhold til snitt
96-04
Juli14,2718,80+ 32 %
August17,1322,13+ 29 %
September17,9324,40+ 36 %
Oktober18,7125,75+ 38 %
November20,1029,43+ 46 %
Desember22,6430,80+ 36 %
Kilde: Nordpools hjemmeside. *Øre per Kilowatt-time

Prisene som avtales i dag for levering av strøm til høsten, ligger gjennomgående 30 til 40 prosent høyere enn hva som er gjennomsnittet i månedene juni til desember. Skal vi tro at de vet hva de gjør - og det må vi jo - kan norske forbrukere forvente svært høye strømpriser etter sommerferien.


Legger man til 25 prosent merverdiavgift på toppen, skulle det tilsi strømpriser til forbruker rundt 40 øre per Kilowatt-time i desember, i tillegg til nettleien.

Oppsiktsvekkende høye prisforventninger, altså, som vekker til live minner om vinteren 2002-03.

Dyrt på kontinentet

Strømsjokk til høsten?


-
- Prisene i det nordiske markedet er på ingen måte upåvirket av kraftprisene i resten av Europa. For eksempel nærmer prisene i Tyskland seg for tiden det doble av nivået i Skandinavia i enkelte av døgnets timer, sier informasjonsdirektør Knut Lockert i Nordpool til DinSide.

- Strømleverandørene i Norden opererer i et åpent marked, slik at kraften går i den retning der prisen er høyest, fortsetter han, og nevner blant annet Statnetts fremtidige kabel til Nederland, som forventes å bidra til et mer stabilt prisnivå. Der ser man for seg at kraften i hovedsak vil gå i retning Nederland om dagen, og i retning Norge om natten.

Dyr olje og kullkraft


Lockert peker videre på de økte prisene på alternativene til vannkraft.

- De høye prisene på olje og gass er en av flere faktorer. Vi ser også for tiden at europeiske kullkraftprodusenter legger inn i sine kostnadsgrunnlag og priser et grunnlag for kjøp av CO2-kvoter. I Kyoto-avtalen er det forutsatt en frivillig periode frem til 2007, men de aller fleste europeiske land er med frivillig allerede nå, sier han.