Strømprisene opp 50 prosent

Bare siden søndag har strømprisene bykset opp med 50 prosent på kraftbørsen. Går det mot normale strømpriser?

Det kalde været denne uken har gjort inntrykk på strømbørsen. Siden søndag har systemprisen på Nordpool steget fra 23,7 til 35,9 Euro per MWh.

Dagens systempriser på strømbørsen tilsvarer en "engros-pris" på 29,9 øre per kilowatt-time, før transportkostnader, administrasjon og avgifter.

Det er imidlertid ingen panikk å spore på det mer langsiktige futures-markedet, som i dag handler for følgende priser i Euro:

  • FEB-07 31.15
  • MAR-07 30.00
  • APR-07 28.50
  • MAY-07 27.50
  • Q2-07 27.70
  • Q3-07 30.10
  • Q4-07 38.55

Med en Euro-kurs på 8,32 gir dette en børspris mellom 23 og 32 øre per Kwh, faktisk noe lavere enn hva markedet så for seg ved utgangen av 2006.

Omtrent som dette så prisbildet ut da vi skrev vår strømprognose ved utgangen av fjoråret:

Dette tror markedet om strømprisene i 2007
PriskomponentØre per kWh
Forventet variabel strømpris*37,4
Landsgjennomsnitt nettleie 2006 (fast+variabel)**23,6
Forbruksavgift:10,5
Administrativt påslag2,0
Merverdiavgift18,4
Gjennomsnittlig strømpris i 200791,9
Priser i øre per kilowatt-time. *Veid snittpris futures Q1-Q4 07 per 22.12.06. Vekter: Q107:0,4, Q207:0,2, Q307:0,2, Q407:0,4. Omregningskurs 8,153 NOK/EURO. Kilde: Nordpool. **Kilde: NVE - forutsatt forbruk 20.000 kWh p.a.Før nyttår så det ut som om forbrukerne i gjennomsnitt måtte betale omtrent 92 øre per kilowatt-time for strømmen gjennom hele 2007.