Strømprisen doblet fra i fjor

Molde (NTB-Kjell Herskedal): Prisen på strøm er doblet fra i fjor, og utviklingen på kraftbørsen Nord Pool tilsier at den blir enda dyrere i ukene som kommer.

Det er den tørre vinteren med lav fyllingsgrad i vannmagasinene som nå driver et fra før høyt prisnivå på strøm oppover. Det er også uro for strømforsyningen på litt lengre sikt. Norges vassdrags- og energidirektorat fastslår at det kan bli magert med tilsig fra snøsmelting utover sommeren. Strømprodusentene har satt bremsene på, og den siste uka har vi importert strøm fra Tyskland.

Handelsdirektør Ole Gabrielsen hos strømleverandøren Lyse AS i Stavanger tror ikke at prisen på strøm til sluttbruker har nådd et toppnivå ennå. Han antar også at strømprisen vil holde seg høy gjennom hele sommeren.

Dobbel pris

På kraftbørsen Nord Pool er spotprisen på strøm for torsdag 46,2 øre per kilowattime. I fjor på samme dato var tilsvarende spotpris 23,3 øre. Når strømleverandørene har plusset på moms og egen fortjeneste, betyr det priser på opp mot 60 øre. Røyken Kraft og Nordmøre Energiverk har allerede varslet priser på tett oppunder 60 øre. Med nettleien og avgifter til staten på toppen, betyr det at vanlige sluttbrukere nå betaler mye over en krone per kilowattime for strømmen.

Ole Gabrielsen sier at det er umulig å være sikker på noe som helst i strømmarkedet. - Men en pris på 55 øre, som den dyreste landsdekkende strømleverandøren har lagt seg på, dekker ikke engang innkjøpsprisen. Leverandørene må nødvendigvis opp i pris, sier han.


Kan bli høy

Gabrielsen sier at tørt vær har gjort at vannmagasinene og snøreservene er langt under det normale. I tillegg kommer høye energipriser i hele verden. CO2-avgiften hever prisen på kullkraft, og dette har også innflytelse på strømprisen i Norge.

Han vil nødig tippe hvor høy strømprisen kan bli før den snur, men viser til at i 2003 var den oppe i rundt en krone per kilowattime på det høyeste. - Jeg tror vel ikke at den kommer så høyt i år, men det er vanskelig å si. Er prisen for lav, risikerer vi en situasjon der produsentene reduserer produksjonen fordi de kan vente til neste vinter. Fortsetter det tørre været, vil det kunne bli en knapphetssituasjon neste vinter med høye strømpriser.

Mindre nedbør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom med en situasjonsrapport onsdag der det slås fast at hittil i år har det vært betydelig mindre nedbør enn normalt. Omregnet i kraftproduksjon tilsvarer det 12 TWh mindre nedbør enn normalt, eller tilsvarende 10 prosent av et normalt strømforbruk i Norge gjennom et helt år. NVE varsler allerede nå om at dette kan gi problemer utover året. - Kommende snøsmeltingsperiode, slik det nå ser ut, vil gi lavere tilsig enn i et normalår, slås det fast i rapporten.

Etter en periode med høy kraftproduksjon i begynnelsen av året, har produsentene satt bremsene på. De to siste ukene har det vært nedgang i produksjonen og eksporten av strøm fra Norge. Den siste uka har vi faktisk importert en god del strøm fra Tyskland. Til tross for den lave produksjonen har det vært et kraftig fall i vannmagasinenes fyllingsgrad.

Trykk her for å lese mer om de passive strømslukerne
Enkle strømsparetiltak