Strømkunder bytter på internett

Seks av ti strømkunder som har byttet strømleverandør bruker internett som informasjonskilde, ifølge Gallup.

I hele befolkningen svarer fire av ti at de bruker internett som informasjonskilde hjemme eller på jobb. Bare hver tiende norske husstand har noen gang skiftet strømleverandør. Strømbytterne bruker altså internett 50 prosent mer enn gjennomsnittet, og Gallup mener det er nærliggende å tro at de som har byttet har orientert seg om strømprisene på internett.

Gallup har imidlertid ikke spurt direkte om dette.

DinSide er antakelig det stedet på internett i Norge som har mest trafikk fra brukere som søker opplysning om strømpriser, via vår Strømkalkulator.

DinSide har også samlet veiledende artikler for dem som vil bytte leverandør i en egen Strømskole.

Litt færre bytter

Undersøkelsen til Gallup dekker tredje kvartal i år, og i denne perioden har det vært noe færre bytter av strømleverandør enn sist vinter og vår. Antakelig vil bytteaktiviteten ta seg opp om noen uker, når kulda kommer og strømprisene stiger igjen.

Det har vært lov å bytte strømleverandør siden 1992, men i begynnelsen forlangte bransjen at man installerte en særskilt måler som kostet minst 5.000 kroner. Siden krevde man høye byttegebyrer. Dette ble fjernet i 1996, og siden Konkurransetilsynet påla bransjen ukentlig rapportering av prisene i 1997, har markedet vært helt uten hindringer for bytte. Likevel har bare én tiendedel av de spurte altså noen gang byttet strømleverandør. Det er 200.000 husstander.

I Gallups undersøkelse svarer 70% av disse at de har byttet det siste året. Dette tyder på at de som bytter har en tilbøyelighet til å bytte på nytt om de føler at andre tilbyr bedre vilkår.

Det at du er kunde i et strømselskap, verdsetter noen selskaper til opptil 3.700 kroner. Årsaken til den relativt høye prisen for ditt kundeforhold, er at du antakelig ikke bytter leverandør nærmest uansett hvor dårlige vilkår du blir tilbudt.

Denne prisen er hva Vattenfall betalte for kundene til Oslo energi. Nye kunder, som allerede altså har forlatt en leverandør én gang, er mindre verdt. Disse har en tendens til å kunne bytte igjen.

Statoil, Hurum og Meganor...

Gallup har også spurt folk om hvilke leverandører de kjenner best. Høyest merkekunnskap nøt Statoil i forrige undersøkelse godt av, men idag leder Oslo energi. Også Hurum og Meganor er relativt godt kjent.