<i>Illustrasjon/Foto: Per Ervland/Lukas Domnick</i> Foto: Per Ervland/Lukas Domnick
Illustrasjon/Foto: Per Ervland/Lukas Domnick Foto: Per Ervland/Lukas DomnickVis mer

Strømkrisa ikke helt avblåst

Om strømprisene til vinteren blir et stort eller lite problem, vil trolig komme an på øynene som ser - akkurat som i januar 2003.

Avlyst mareritt

Systemprisen på strømbørsen Nordpool har falt med vel 20 prosent den siste måneden, og det virkelig store strømprismarerittet mange fryktet for noen uker siden, kan være avblåst. Likevel er det fremdeles magemål over prisene vi kan forvente til vinteren.

Våre oppdaterte anslag, basert på forventningene på strømbørsen denne uken, er at strømmen vil koste godt og vel en krone per kilowatt-time i vintermånedene. Har strømgrossistene på børsen rett i sine forventninger, vil vi i vinter igjen oppleve det samme prisnivået på strøm som mange vil huske fra januar 2003.

Slik blir strømprisene
PriskomponentØre per kilowatt-time
Forventet variabel strømpris
oktober 06 - mars 07*
56,87
Landsgjennomsnitt nettleie (fast+variabel)**23,6
Forbruksavgift:10,5
Administrativt påslag1,0
Merverdiavgift22,9
Sum forventet strømpris114,4
*Snittpris futures- kilde: Nordpool. **Kilde: NVE


Hvordan dette kan slå ut for den enkelte husholdning, er selvfølgelig avhengig av strømforbruket i vinter.


Hva er vinterforbruk?

Det vanligste er å anslå at 60 prosent av en husholdnings strømutgifter i Norge er til oppvarming, som i hovedsak skjer i vintermånedene. Antar vi at strømforbruket til andre aktiviteter enn oppvarming er jevnt fordelt over hele året, betyr dette at omtrent 80 prosent av husholdningenes strømforbruk skjer i månedene oktober til mars.

Denne andelen diskuteres imidlertid for tiden. For å vise de mulige konsekvensene av strømprisene som nå forventes til vinteren, har vi derfor gjort noen regneeksempler basert på alternative andeler strømforbruk i vinterhalvåret. Alle beregningene gjelder for en husholdning med et forbruk på 20.000 Kilowatt-timer i året, som er det gjennomsnittlige forbruket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette betyr strømprisene
for deg

Andel av forbruk i vintermånedeneSum å betale oktober 06 - mars 07
(kroner)
Økning fra vinterhalvåret 05-06 (kroner)
60 prosent13 7302 250
70 prosent16 0202 630
80 prosent18 3003 000
Beregninger utført av DinSide. Gjelder for årlig forbruk 20.000 Kwh.


Merutgiftene i vinter vil altså kunne bli i størrelsesorden 2.000-3.000 kroner for svært mange. Om dette er et stort eller lite problem, vil trolig komme an på øynene som ser - akkurat som det var i januar 2003.

Finn ditt beste strømabonnement - her er vår strømkalkulator!