Strøm: Også nettleien varierer

Det er ikke bare strømprisen som varierer med strømforbruket. Også netteieren får dekket inn sine kostnader med en pris som varierer med ditt forbruk.

Du som har flytende strømpris får en pris per kilowattime som varierer etter årstider og priser i kraftmarkedet. Den prisen kan normalt endres av kraftselskapet på to ukers varsel. Men det er ikke bare selve strømprisen som varierer med forbruket ditt. Også netteier tar en pris som avhenger av hvor mye kraft du bruker.

LES OGSÅ:

Marked og monopol

Mens strømprisen fastsettes i et "fritt" marked, blir nettleien overvåket av Norges Vassdrags- og Engergidirektorat (NVE). Dette er nødvendig fordi du ikke kan velge bort netteier på annen måte enn ved å bytte bolig. Din netteier er altså monopolist på å frakte strømmen frem til ditt hjem, og kan ikke sies opp eller byttes ut.

Netteieren tar som regel en pris sammensatt av to elementer: Et fastbeløp som er uavhengig av ditt forbruk, og et energiledd som gir en utgift på noen øre per kwh du forbruker. Det er disse prisene som må godkjennes av NVE.

Ikke diskriminerende

NVE forholder seg til Energiloven der det fremgår at tariffene for strømnettet ikke skal være diskriminerende. Ut fra dette mener NVE at det historisk har vært for lave fastpriser og for høye energiledd. Størstedelen av kostnadene i strømnettet er faste. Det betyr altså nesten ingenting for netteiers kostnader om du bruker svært mye eller svært lite strøm. Resultatet er at de med høyt forbruk har betalt urimelig stor andel av nettets kostnader i forhold til de med lavt forbruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette holder på å endre seg nå. De siste årene har netteierne endret sine prisstrukturer slik at fastbeløpene har økt relativt mer enn energileddene.

- Dette har nok skapt en del reaksjoner blant de enkelte kundene, innrømmer ingeniørene i NVE.

Det er ikke rart. Dette innebærer nemlig at du har mindre mulighet enn før til selv å påvirke størrelsen på regningen fra netteier. Har du for eksempel en hytte med innlagt strøm der du bruker svært få kwh, er det ikke usannsynlig at du har fått en merkbar prisstigning på regningene fra netteier de siste årene.

Prisendring kommer ett år forsinket

Nettleien kan ikke endres på kort varsel. I et år med varm vinter og lavt strømforbruk, betyr dette at netteieren får mindre betalt av sine kunder på grunn av energileddet som er avhengig av forbruket. Da kan du risikere at prisen settes opp neste år slik at netteier kan ta igjen underskuddet fra året før. Derfor kan man også si at regningen fra netteier, i likhet med regningen fra strømleverandøren, blir påvirket av temperatur og nedbørsforhold. Men fra netteier merker du det først sesongen etter.