Stress trigger muskelsmerter

- Stress og ensidig arbeid kan gi oss vonde triggerpunkter. Massasje, strekkøvelser og akupunktur kan hjelpe, sier fysioterapeut Gaute Mehl, Balderklinikken i Oslo.

Stress trigger muskelsmerter

- Ryggen med nakke og skuldre er sjelens speil. Stress og ensidig arbeid kan gi oss vonde triggerpunkter. Massasje, strekkøvelser og akupunktur kan hjelpe, sier fysioterapeut Gaute Mehl, Balderklinikken i Oslo.

Av Hanna Hånes

Hva er triggerpunkter, Gaute Mehl?

Det er hyperirritable punkter i muskler, sener eller hud. De kan gi smerte som stråler utover fra punktet. Såkalte aktive triggerpunkter gir smerte hele tiden, passive punkter gir smerter bare når du trykker på dem. Passive punkter kan utvikle seg til aktive punkter hvis man fortsetter med ensidig belastning.

Hvordan oppstår triggerpunkter?

Vi vet ikke nok om årsakene. Noen mener at triggerpunkter i muskler skyldes et energitap fordi muskelen har vært overbelastet. Slike overbelastninger kan oppstå som følge av stress og følelsesmessige spenninger, eller man kan ha vært utstat for kald trekk. Ved overbelastning eller ensidig belastning hoper det seg opp stoffskifteprodukter som fører til smerte. Man tror at muskelen kan få småskader og derfor trekker seg sammen og blir forkortet.

Men triggerpunkter kan også skyldes skade fra et slag, en strekk eller en nakkesleng, og kan være en følgetilstand ved andre lidelser som gikt, betennelser og isjias.

Hvordan kan du som fysioterapeut se at pasienten har triggerpunkter?

De ulike musklene har ulike smertemønstre. Når smerter stråler ut fra et triggerpunkt i en nakke/skuldermuskel, kan smertene også stråle nedover i armen. Ikke sjelden mistolkes dette som at det er en nerve som ligger i klem. I tillegg kan vi trykke på muskelen og kjenne hvordan den reagerer. Pasienten kjenner triggerpunkter ved at de gir smerter når man trykker på dem.

Er dette den samme type triggerpunkter som det fibromyalgipasienter har?

Fibromyalgipasienter kan ha triggerpunkter, men de kan også ha andre typer ømme punkter.

Hvordan kan plagene lindres?

Det viktigste er å gjøre noe med de aktive triggerpunkter og hindre at de passive blir verre. Jeg har erfart at akupunktur kan være svært effektivt. Da kan bindinger i muskelen oppheves. Av og til ser jeg pasienter som har hatt plager i flere år, og som blir mye bedre etter få behandlinger.

Fysioterapeuter kan også gi massasje og behandle med blant annet ultralyd, laser, is, varme og elektroder. Slike behandlingsmetoder gir blodgjennomstrømming og kan oppheve bindinger i muskelen.

Kan man gjøre noe for å behandle seg selv?

Man kan leite fram punktene, for eksempel i skulder eller nakke, trykke og holde i 15-20 sekunder. Etter hvert vil man kjenne at smerten gir seg og man kan få en varmefølelse. Dette er det samme som akupressur.

Mange arbeider i dag foran dataskjermer eller har annet arbeid som lett overbelaster skuldre og nakke. Da bør man røre på seg med jevne mellomrom. Forsiktige tøyninger er også bra, da motvirker du at muskelen blir forkortet. Turgåing og alle aktiviteter der vi bruker kroppen aktivt er også forebyggende. Den kinesiske sporten tai chi med sakte, rolige bevegelser er eksempel på fin trening. Kroppen trenger lette, dynamiske bevegelser.

Kan kosthold og ernæring ha betydning?

Kanskje i noen tilfeller. Hvis plagene har vart lenge, og man vet at man har hatt et ensidig kosthold, kan det være lurt å legge om til et bedre kosthold og eventuelt ta vitamin- og mineraltilskudd i en periode.

Er det flere som har plager nå enn tidligere?

Det er ikke umulig. Ryggen er jo sjelens speil, stress og følelsesmessig spenninger kan derfor sette seg i ryggmuskler, nakke og skuldre, og gi smerter. Dessuten tar vi ikke vare på kroppen vår slik vi gjorde før. Vi lever jo i en ekstrem sittekultur. Når vi trener, kan det også bli litt feil, i alle fall hvis man sitter på jobben hele dagen for så å gå til et treningsstudio for også der å drive med ensidige øvelser, sier fysioterapeut Gaute Mehl ved Balderklinikken i Oslo.

mozon.no 14.03.2001.