Stress øker kolesterolet

Stress øker både puls og blodtrykk. Og kan også gi økt kolesterol i blodet, hevder engelske forskere.

Dr. Andrew Steptoe og Lena Brydon ved universitetssykehuset i London har undersøkt 199 friske, frivillige kvinner og menn for å finne ut hvordan de reagerte på stress. De har også undersøkt om stress kan føre til økte kolesterolverdier.

Kolesterol- samt stressnivåene ble målt før og umiddelbart etter en stresstest med moderat intensitet som ble målt med hensyn til ord og farger og koordinasjonsevnen mellom øyne og hender.

Øker under press
Forskerteamet fant ut at samtlige deltagere fikk økt kolesterol i blodet rett etter de to testene. Enkelte forsøkspersoner hadde en markant økning.

Tre år senere viste det seg også at alle deltagernes kolesterolverdier hadde steget. Det viste seg imidlertid at de som hadde den mest markante økningen etter den akutte stresstesten også hadde en vesentlig høyere kolesterolstigning over tid. Disse hadde en tre ganger høyere sannsynlighet for nivåer over anbefalt grense for det farlige kolesterolet LDL, sammenlignet med dem som hadde de laveste verdiene.

- Kolesterol-responsen som vi målte i laboratoriet gjenspeiler trolig hvordan folk reagerer på utfordringer og stress i hverdagen. De med størst kolesterolstress i laboratoriet vil også være de som reagerer sterkest på vanlige emosjonelle opplevelser ellers i livet. Det er disse reaksjonene som samler seg opp over tid som medfører de økte, fastende kolesterolverdiene eller blodfettnivåene tre år senere, sier Dr. Steptoe.

Alvorlig
Selv om det er snakk om små verdiøkninger ved akutte stress situasjoner, er det verdiendringer som bør tas på alvor.

- De kan gi oss tidlige varsler om personer som er spesielt utsatt for ugunstig kolesterolpåvirkning av stress, og derved også hvem som kan være mer i risikosonen for tidlig hjertesykdom, i følge Dr. Steptoe.

Forskningen er publisert i det siste nummeret av fagtidsskriftet Health Psychology skriver Astra Zeneca i en pressemelding.

Andre studier på stress viser at det er kvinnene som er mest utsatt: LES HELE SAKEN: kVINNER MEST STRESSET

 

Mozon.no, 28.11.2005