Strengere reklameregler for strøm

Er strømselgere suspekte? De må ukentlig rapportere sine priser til Konkurransetilsynet og nå har det kommet egen forskrift om markedsføring av strøm.

Konkurransetilsynet er ikke så tøffe her som i USA, men også i Norge foretas det uanmeldte razziaer og beslaglegges bunker med dokumenter i forsøk på å bevise ulovlig prissamarbeid. Om de ikke blir ført ut i håndjern, har noen næringsdrivende fått svært høye bøter for slikt ulovlig samarbeid.

Suspekte strømselgere

Men det er bare én bransje som er pålagt å ukentlig rapportere sine priser til Konkurransetilsynet, og det er de selskapene som selger strøm. Vi har hørt om andre bransjer hvor konkurransen forekommer svak, slik elektroentreprenører eller rørgrossister, men ingen av disse må rapportere forretningsvilkårene sine hver uke.

Årsaken til denne særbehandlingen er naturligvis at man sto overfor en bransje som hadde fått innført konkurranse mot sin vilje og som tradisjonelt så på seg selv som en del av offentlig infrastruktur.

Instinktet til de konkurransefiendtlige e-verkssjefene har siden vært å fortelle kundene at de har billig strøm der de er og at det ikke er noen vits i i flytte.

En slik bransje krever det helt ekstraordinære tiltak i for å få konkurranse, mente tydeligvis Konkurransetilsynet.

Forbrukerombudet slenger seg på

Det finnes almenne regler om prisopplysning og forretningsvilkår i reklame. Men også Forbrukerombudet har funnet det nødvendig å lage en særlig forskrift. Stort sett inneholder den alminneligheter. Det som er ualminnelig ved den, er at den er der. Den er overflødig.

Men den er kanskje en forvarsel om at kraftselskapene er i ferd med å slippe unna Konkurransetilsynets klør, og om noen få måneder vil slippe rapporteringsplikten. Til gjengjeld må de være særdeles nøye med hva de forteller sine kunder gjennom reklamen, i henhold til de nye reglene.

Les de nye reglene her.