Strandbaron eller badeløve?

Er du hytteeier eller strandløve? I strandsonen finner du stadig skilt med "gjennomgang forbudt - privat område". Men hva har du egentlig lov til? Vi har prøvd å samle trådene ...

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Om det er heten eller sommerølet som setter sinnene i kok, skal være usagt. Uansett blusser konfliktene mellom tomteeiere med egen strandlinje og badeløvene opp hver eneste sommer.

Vi har derfor oppdatert vår oversikt over "Kampen om strandsonen". For å lese hele serien må du trykke på lenkene til høyre.

Mobb en strandeier?

Flere av de heldige som enten bor eller har en hytte med strandlinje, føler ofte at de utsettes for mobbing av politikere, myndigheter og, ikke minst, badegjester som tar seg til rette.

Enkelte politikere på Østlandet ser det ofte som en kampsak å bedre adgangen til strandsonen for befolkningen, mens andre jobber mest for grunneiernes rettigheter. Resultatet blir uansett at eierne av de attraktive eiendommene føler sin eiendomsrett truet.

Forsvarsmekanismen blir ofte private gjerder og skilt, eller spraying på svaberg med "privat område".

Er det egentlig så galt å ville ha sin hage i fred?

Allemannsretten?

Strandløver og badegjester generelt framhever gjerne allemannsretten, og det kan være vel verdt å kjenne til reglene.

Osloposten har tidligere fortalt at hver Oslobeboer kun har tre centimeter strandlinje å boltre seg på, og da er det kanskje ikke så rart at frontene står hardt mot hverandre?

Trykker du på lenkene øverst til høyre, får du se en oversikt over hvordan Friluftsloven skal forstås.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva mener du?

Både Arbeiderpartiet og SV har tidligere gått hardt ut mot strandbaronenes enerett på strandlinjen.

Et av forslagene har vært at ferdselsretten skal gjelde overalt hvor bolig eller hytte ligger mer enn 25 meter fra strandsonen.

På den andre siden finner vi ofte representanter fra høyresiden, som sier at de vil kjempe for grunneieres privatliv.

Vi mener at det er på høy tid at de delene av strandsonen som er ulovlig sperret blir gjenåpnet så fort som mulig. Er du enig eller uenig? Gi oss din mening i diskusjonsgruppen nedenfor.