Strammer pengesekken

Svenske banker strammer nå til sekken med boliglånspenger på grunn av faren for økt rente. Det viser en rundspørring som avisen Dagens Industri har foretatt blant svenske banker.

Strammer pengesekken


- I løpet av høsten har vi flere ganger hevet minstekravet for hva husholdningene skal ha igjen å leve for. Dette skal forsikre oss om at husholdningene skal kunne klare en høyere rente, sier Peter Gertman, viseadministrerende direktør på det statslige boliglånsinstituttet SBAB til Dagens Industri.

Skjerper kravene

Innen folk får lån, forsikrer man seg om at låntakeren skal kunne klare en renteøkning på et par prosentenheter. Men både SBAB og SEB Boliglån skjerper kravene ytterligere.

- De kravene vi har økt, er minimumsbeløpet for hjemmeboende barn. Dette har vi satt opp fra 1.500 til 2.000 kroner, sier Annika Fridh, stedfortredende kredittsjef på SBAB, til DI.

I tillegg til dette kommer at SBAB's låntakere må kunne klare å betale en femårig rente som er betydelig høyere enn dagens rente.

- Vi anser rentenivået nå for unormalt lavt, og at det kommer til å gå opp. Det kan ikke forbli slik alltid, sier Peter Gertman.

Tre prosents buffer

Også SEB er blitt mer forsiktig i sin utlånspolitikk. For noen måneder siden rådet banken alle sine rådgivere å sjekke om låntakere klarer en renteoppgang på tre prosentpoeng. Det til tross for at banken normalt bare har krevd at låntakere skal kunne tåle en oppgang på to prosentpoeng.

- Fortsetter det lave rentenivået, kommer vil til å endre kalkylene til tre prosentpoeng, sier Cecilia Centerlind, produktsjef for privatmarkedet på SEB Boliglån.


Ikke nervøse

Dagens Industris kartlegging av låneinstitusjonenen viser imidlertid at Nordea Hypotek, Stadshypotek og Skandiabanken ikke ser noen fare med det lave rentenivået.

- Vi har ingen planer om å høyne kredittrisikobedømmingen. Skulle det bli en kraftig renteøking, økt arbeidsledighet eller lavere boligpriser, skulle vi endre på vår lånekalkyle. Men vi har ingen slike planer den nærmeste tiden, sier Göran Lind, kredittsjef på Nordea.

Riksbanken

I Riksbanken følger man husholdningenes gjeldsgrad nøye.

Riksbankssjef Lars Heikensten har flere ganger den seneste tiden varslet om det uvanlig lave rentenivået. Rett før nyttår sa han at rentenivået i land med stabil økonomi og lav inflasjon normalt varierer mellom to og seks prosent.

- Et sted derimellom bør styringsrenten ligge over tid. Banker og kredittinstitutter som låner ut penger, og husholdninger som låner penger, må være foreberedt på et rentenivå i dette intervallet, sier Heikensten til DI.

Riksbankens styringsrente, reporenten, som direkte påvirker boliglånsrentene, har ligget på det historisk sett lave rentenivået to prosent i nesten ett år. De fleste prognosene om styringsrenten angir at Riksbanken kommer til at holde styringsrenten på dette nivået ett par måneder til.

KILDE: Dagens Industri (DI).