Strammer opp lånetilbyderne

Et forslag som er til høring tar sikte på å stramme inn reglene for markedsføring av lån. Nå skal all markedsføring av lån inneholde informasjon om lånekostnader og effektiv rente.


Villedende lånetilbud

Lånetilbud blir ofte markedsført uten informasjon om verken rente- eller andre kostnader. Dette vil justisministeren til livs, og har sendt på høring et forslag om opplysningsplikt ved markedsføring av lån.

DinSide har tidligere omtalt hvordan banker som BNBank kommer på toppen av rentebarometre, ved å tilby "renterabatt" på 0,05 prosent de fire første årene lånet løper, samt ved å la nye kunder slippe etableringsgebyrer.

Justisminister Knut Storberget. Foto: Justisdepartementet. Vis mer


Markedsføringen av lån kan også oppfattes som villedende når det ikke gis fullstendige opplysninger om kostnadene forbundet med låneopptaket. Et eksempel er annonser med tilbud om forbrukslån opp til et bestemt beløp som ikke inneholder informasjon om rente eller andre lånekostnader.

Fremveksten av slik såkalt "nøytral" markedsføring representerer etter Justisdepartementets oppfatning en uheldig utvikling i lånemarkedet.

- Slik markedsføring gir ikke potensielle lånekunder et tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere den økonomiske realiteten i et eventuelt lånopptak, uttaler justisminister Knut Storberget.

Utvidet opplysningsplikt

Slik som loven er i dag har forbrukerne krav på opplysninger om lånekostnader og effektiv rente først i forbindelse med et konkret låneopptak.

Men regelverket rammer ikke den såkalte "nøytrale" markedsføringen, det vil si reklame og markedsføring av lån hvor det ikke gis opplysninger om kostnader i det hele tatt.

Det er bare når markedfsøringen allerede inneholder informasjon om lånevilkår, rente- og andre kostnader og gebyrer, at man er pliktet til å opplyse om effektiv rente og andre kostnader.

Foto: Maxime Perron Caissy/Kostas Konstantopoulos/Julie Tijerina. Foto: Maxime Perron Caissy/Kostas Konstantopoulos/Julie Tijerina Vis mer


Det er altså dette smutthullet lånetilbyderne utnytter, og som nå skal tettes - til forbrukernes beste.

I forslaget som er på høring går Storberget inn for å utvide opplysningsplikten slik at effektiv rente og andre kostnader skal fremgå av all lånemarkedsføring.


Planer om å ta opp lån? Med DinSides Betalingsstrømkalkulator kan du beregne effektiv rente eller nåverdi ved lån eller sparing.

Kilde: Odin.