Stråler mot kreft

Flere tusen norske kreftpasienter skal nå få mer effektiv og smertelindrende stråleterapi på landets sykehus. Julie Margrethe Hjartsø er en av dem som gleder seg over det nye tilbudet.

- Jeg var på Radiumhospitalet for første gang for fire år siden, men da måtte jeg reise til Stavanger for å få strålebehandling. Nå er det ingen ventetid, og man kommer raskt til, forteller Bærumskvinnen Julie Margrethe Hjartsø til Mozon.

Hun sier at nye lyse og luftige lokaler virker positivt inn på behandlingen.

- De nye maskinene er topp moderne, noe som er betryggende for oss som skal behandles. Dessuten er personalet helt enestående, sier hun.

På Radiumhospitalet i Oslo øker antall strålemaskiner fra åtte til 11, og i Norge økes antallet fra 22 til 39 innen et år. Satsingen på stråleterapi er en del av Nasjonal handlingsplan for kreftomsorgen, og målet er at alle som trenger strålebehandling skal få det.

Raskere behandling
- Når kapasiteten øker kan vi garantere at pasienter som trenger stråleterapi for smertelindring skal komme til behandling innen fem dager. Tidligere måtte de vente fra tre til fem uker, noe som kan være en stor belastning for kreftpasienter som trenger effektiv smertelindring, forteller Stein Kvaløy, leder for Fagområde strålebehandling på Kreftklinikken ved Radiumhospitalet.

Kvaløy sier at utfordringen i dag er å nå frem med informasjon til både pasienter og til henvisende leger. De har mange års erfaring med avslag på søknader om lindrende stråleterapi og med belastende ventetid.

Internasjonale anbefalinger tilsier at omkring 50 prosent av alle kreftpasienter har nytte av stråleterapi. I Norge har antallet som får stråleterapi ligget på 25 til 35 prosent og varierer mye fra fylke til fylke. Tall fra Kreftregistret viser at også at stadig flere får kreft i Norge.

- På grunn av dårlig strålekapasitet har de pasientene som skal ha helbredende behandling alltid vært prioritert først. Det har gitt et dårligere tilbud og lengre ventetid for de pasientene som ikke kan kureres, men som blant annet trenger smertelindring når kreftsykdommen for eksempel kan ha spredd seg til skjelettet, sier klinikksjef Sigbjørn Smeland.

Presis behandling
Han sier at i Norge går det for lang tid og bruken av sterke smertestillende medikamenter er unødvendig stor før pasientene henvises til strålebehandling i forhold til andre europeiske land. Det har rett og slett vært et underforbruk av stråleterapi over mange år, noe som gjør at Norge henger etter internasjonalt.

- Vi vet at stråleterapi er mye bedre, men hovedproblemet i Norge har vært lange avstander til strålesentre og altfor dårlig dekning i distriktene.

Det nye og moderne utstyret for både planlegging og behandling gjør at selve strålebehandlingen kan uføres med enda større presisjon enn tidligere.

- Dette er spesielt viktig i den helbredende behandlingen. Det nye utstyret er topp moderne, og gjør det mulig å få inn større stråledoser til kreftsvulster uten å øke dosen til normalvevet rundt, sier Smeland.

 

Mozon.no, 06.06.2006