Størst økning i kommunale barnehagesatser

Barnehagesatsene øker. Kommunale satser øker mest.

Maksprisen for barnehageplass har i år økt med 3,6 prosent. Så langt har de kommunale barnehagene satt opp prisene mest, med 3,2 prosent, mens de private har lagt 2,5 prosent på regningen til foreldrene.

Stortinget vedtok i fjor å sette opp maksimalprisen for 2007 fra 2.250 kroner til 2.330 kroner per måned for fulltidsplass i barnehage. Fra august 2006 til januar i år har prisøkningen vært på 2,9 prosent. Generelt har de kommunale barnehagesatsene blitt satt opp litt mer enn de private.

Regionene Agder/Rogaland og Oslo/Akershus hadde størst oppgang i foreldrebetalingen, med henholdsvis 3,9 og 3,8 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Kommunene i Nord-Norge hadde minst prisøkning i samme periode med 2 prosent. For de andre regionene var oppgangen i foreldrebetalingen på mellom 2,3 og 3,4 prosent.