Store sprik i fastrentene

De fleste har fått med seg at renta er på vei opp, noe bankenes fastrentetilbud bare bekrefter.


Likevel er det såpass store sprik mellom tilbudene at det lønner seg å shoppe rundt hvis du ønsker å binde hele eller deler av boliglånet.

På ett til tre års sikt ligger rentenivået, ikke overraskende, lavest. Ønsker du å binde renta fram til juni om tre år, spriker bankenes tilbud med over ett prosentpoeng i effektiv rente.

Mange vil si at det bare er tull å binde renta på mellomlang sikt, fordi det er sannsynlig at fastrentetilbudene med denne tidshorisonten vil ligge over den flytende uansett. Du som vurderer dette skal vite at tilbudene spriker med omtrent et halvt prosentpoeng.

På lengre sikt gir også bankene tilbud under stor usikkerhet. De samme som fraråder å binde på mellomlang sikt, vil si at det er her du faktisk kan komme til å gjøre kupp. Men også her er spriket i bankenes tilbud på et halvt prosentpoeng.

Har du lyst, har du lov. Vi gir deg prisene.