Store babyer tenker bedre

Barn med høy fødselsvekt gjør det bedre på hjerne-tester enn barn med lavere fødselsvekt. Forskjellen blir svakere med årene.

Fødselsvekt påvirker hjernen

Barn med høy fødselsvekt gjør det bedre på hjerne-tester enn barn med lavere fødselsvekt. Forskjellen blir svakere med årene. Barnets fødselsvekt kan øke hvis mor mosjonerer.

Av Hanna Hånes

Fødselsvekten ser ut til å ha betydning for hjernens utvikling. Det viser en stor britisk undersøkelse. Britiske forskere har siden 1946 fulgt rundt 4000 menn og kvinner som alle ble født en bestemt uke det året. De ble blant annet testet for mentale evner, og utdanningen deres ble registrert.

I åtteårsalderen ble barna testet for såkalt kognitiv funksjon - blant annet leseforståelse, uttale av ord, ordforråd og evne til å resonnere. De ble også testet da de var 11, 15, 26 og 43 år. Testene ble tilpasset de enkelte alderstrinn.

Størst best i test

Resultatene viser at gruppene med høyest fødselsvekt gjorde det best på testene i åtte- til 15-årsalderen. Det var også de med høyest fødselsvekt som senere fikk best utdanning. Andre studier viser at undervektige barn gjør det dårligere på tester. Denne studien viser at forskjellene finnes også for barn med normal fødselsvekt, det vil si over 2,5 kilo. Forskjellene framkommer også når forskerne kntrollerer for familiens sosial klasse og utdanning. Resultatene er publisert i det britiske legetidsskriftet British Medical Journal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskjellene mellom vektgruppene ble mindre med årene, trolig fordi andre faktorer som erfaring og påvirkning gjennom utdanning og yrke da kommer inn.

Røyking, ernæring og alkohol

Fødselsvekt har nær sammenheng med hodets omkrets, og det er nærliggende å tro at hvis kroppsveksten hemmes, hemmes også hjernens vekst og utvikling. Forskerne tror hjerneveksten styres av tilgangen på blodsukker, samt at hormoner som insulin og insulinlignende faktor spiller en rolle. Ernæring, røyking og alkoholmisbruk påvirker både blodsukker og hormoner.

Forskerne går nå videre for blant annet å undersøke hvilken betydning ernæringen og veksten i de første levemånedene har på barnas mentale utvikling. mozon.no 29.01.2001

Mosjon gir større baby

Kvinner som begynner å mosjonere tidlig i svangerskapet, øker mulighetene for å få et friskt barn, viser en ny studie fra Ohio, USA.

Forskerne tok for seg 46 friske kvinner som var åtte uker på vei i svangerskapet. Halvparten fulgte et mosjonsprogram tre til fem ganger i uken, den andre halvparten fikk ingen bestemt oppfølging.

Resultatene viser at de mødrene som mosjonerte, fikk større og friskere barn enn ikke-mosjonistene. Studien er publisert i American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Studien viser også at morkaken vokste raskere hos mosjonistene, og at morkakens funksjon var bedre hos dem. Det innebærer at blodforsyningen til fosteret er bra. British Medical Journal skriver i en kommentar at denne studien kan særlig få betydning for kvinner som har økt risiko for å få et barn med lav fødselsvekt, for eksempel eldre gravide og kvinner som går lite opp i vekt under svangerskapet.

Mosjon synes, i motsetning til hva mange tror, å være lettere under svangerskap, kondisjonen øker raskere enn ellers. Hjertet pumper mer blod og lungene tar inn mer luft. Mosjon øker ikke risikoen for tidlig fødsel. mozon.no 29.01.2001.