Stor tillit til norsk mat

E.coli-utbruddet gjorde at tilliten til norsk mat sank blant forbrukerne, men fremdeles har vi stor tro på at mat fra norske bønder er trygg å spise.

I en undersøkelse som Norstat har utført på oppdrag fra Norges Bondelag, svarer 79 prosent av de spurte at de føler seg trygge eller svært trygge på norsk mat. Selv om tilliten sank fra 83 prosent til 79 prosent under E.coli-utbruddet, er bondelagsleder Bjarne Undheim fornøyd.

- En slik tillit gjennom E.coli-krisen gjør oss ydmyke og stolte. Det har blitt hevdet at tilliten til norsk mat har fått et grunnskudd. Undersøkelsen viser tvert imot at den har holdt seg stabilt høy gjennom hele perioden, sier han.

Nordmenn har langt større tillit til norsk mat enn mat fra andre verdensdeler. 28 prosent av norske forbrukere er trygge eller svært trygge på mat fra EU-området, 23 prosent er trygge på mat fra Nord-Amerika, 13 prosent på mat fra Sør-Amerika, 10 prosent på mat fra Asia og 9 prosent på mat fra Afrika.

Samtidig viser undersøkelsen at forbrukerne legger størst vekt på trygghet når de kjøper matvarer som kommer fra landbruket. Prisen kommer på sisteplass. Kvinner er mer opptatt av mattrygghet enn menn.

Sosialt og geografisk er det lavtlønte og folk som bor i Finnmark, som legger størst vekt på at maten er trygg.

Oslo-folk legger minst vekt på mattrygghet, og er også mindre skeptiske til mat fra EU og andre deler av verden enn folk ellers i landet. (©NTB)

 

Mozon.no,19.04.2006