Stopper fri flyt fra legejournaler

For to år siden skrev vi brev om forsikringsbransjens sugerør inn i folks helsejournaler. Om kort tid tetter Datatilsynet igjen sugerøret.

Vi er blitt hørt.

For to år siden sendte vi et brev til Justisdepartementet hvor vi pekte vi på at nordmenns helseopplysninger er i fri flyt. Trykk her og les brevet. Høringsbrevet ble skrevet på bakgrunn av våre leseres innspill om slike saker gjennom mange år:

..forsikringstaker har eiendomsretten til sine egne helseopplysninger, og kan bestemme om legen skal frigi dem eller ikke. Dette er et tveegget sverd:

I og med at forsikringsselskapene kan nekte kunden forsikring hvis hun eller han ikke frigir alle opplysningene selskapet ber om, står den enkelte forsikringstaker i praksis i en tvangssituasjon. Eiendomsretten til egne opplysninger blir innbilt, og valgfriheten likeså. I praksis ender det opp med at forsikringsselskapene har krav på en ubegrenset mengde opplysninger fra den enkeltes helsejournaler, fordi det ikke settes synlige grenser for hva selskapene har rett til å spørre om
, skrev vi den gangen.

En liten seier i småkundenes kamp mot usaklig forsikringsnektelse. Illustrasjonsfoto: Per Ervland
En liten seier i småkundenes kamp mot usaklig forsikringsnektelse. Illustrasjonsfoto: Per Ervland Vis mer


Høyere makter?

Om det er høyere makter eller en saksbehandler i Justisdepartementet som har lest vår høringsuttalelse vet vi ikke, men helgens utspill fra Venstres Trine Skei Grande og justisminister Knut Storberget vitner om at det i lengre tid har pågått et arbeid med å tette igjen forsikringsselskapenes sugerør til folks legejournaler.

- Forsikringsselskapene har ikke lov til å kreve in-blanco fullmakter fra kundene til å innhente hvilke som helst helseopplysninger fra legen, sier seniorrådgiver Katrine Berg i Datatilsynet til DinSide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du samtykker, legen siler

Hun forteller at Finansnæringens Hovedorganisasjon, i samarbeid med Datatilsynet, nå jobber med å lage gode og lovlige samtykkeerklæringer som forsikringsselskapene kan bruke ved innhenting av helseopplysninger. Dette arbeidet er nå inne i sluttfasen.

- Hvis et forsikringsselskap skal kunne be om helseopplysninger fra kundens lege, skal det være i tilknytning til en bestemt skade. Legen skal ha en selvstendig plikt til å vurdere hvilke helseopplysninger som vil være relevante , sier Berg.

- Forsikringsselskapet har bare lov til å få utlevert de relevante helseopplysningene. Det vil i praksis si at forsikringsselskapet som hovedregel ved tegning kun kan hente inn ytterligere informasjon om de forhold som forsikringssøker har oppgitt i egenerklæringen, mens innhenting av ytterligere informasjon ved oppgjør må knyttes til en meldt skade/sykdom, sier hun.

Snart slipper du kanskje å måtte ta ayurvedisk helsebehandling hvis du er avhengig av å forsikre helsen.
Snart slipper du kanskje å måtte ta ayurvedisk helsebehandling hvis du er avhengig av å forsikre helsen. Vis mer


At det er kundens lege, og ikke forsikringsselskapet, som skal avgjøre hvilke helseopplysninger som er relevante for forsikringsselskapet, følger av personopplysningsloven. Datatilsynet har sørget for at dette går klart frem av konsesjonen som forsikringsselskapene må ha.

- I konsesjonsbetingelsene til forsikringsselskapene presiserte vi allerede i 2004 både at helseopplysninger selskapene ber om skal være relevante, og at det er legen som har plikt til å vurdere hva som er relevant, før pasientens helseopplysninger sendes til forsikringsselskapene, sier Berg.

- Da spørsmålet "relevant i forhold til hva?" skulle besvares, så vi at noen forsikringsselskap ikke informerte legene godt nok om hvilke opplysninger som er relevante og at pasientenes/kundenes erklæringer om samtykke var for vide, sier Berg.

Slipper vi alternativ behandling?

Hvordan systemendringene vil virke, vil bare tiden vise.

Den eneste måten folk hittil har kunnet gardere seg mot at bagatellmessige og irrelevante helseopplysninger tilflyter forsikringsselskapene, har vært å unngå behandling hos autorisert helsepersonell. Trykk her og les mer.

Men kanskje er den tiden over nå. Kanskje er ikke lenger auyrvedisk behandling eller annen alternativ behandling vår eneste valgmulighet, hvis vi er avhengige av å ha en forsikring mot helseproblemer.