Stoltenbergs skattelettelser

Selv om regjeringen Stoltenberg har tatt prinsipiell avstand fra skattelettelser, får de aller fleste mer i lommeboken neste år enn i år.

Stoltenbergs skattelettelser

  1. Lavere skatt på små formuer


Redusert toppskatt og økt minstefradrag gir lettelser for både fattig og rik. Det er konsekvensene for inntektsskatten av den nye flertallsregjeringens budsjettforslag for neste år.

Hva som skjer med formuesskatten kan du lese mer om her.

Her kommer du rett til vår flunkende nye skattekalkulator!

Tabellen viser endringene i satser og grenser fra i år til Bondevik-regjeringens forslag, og til Stoltenberg-regjeringens endelige flertallsforslag, som ble lagt frem i dag.

Med endringene i både sats og øvre grense i minstefradraget, samt endringer i både satser og innslagspunkter for toppskatten, er det ingen som ikke får lettelser i inntektsskatten til neste år.

Inntektsskattens vippehuske
Post2005-reglerBondeviks forslag 2006Stoltenbergs forslag 2006
Toppskatt trinn 1   
Sats12 pst7 pst9 pst
Innslagspunkt klasse 1381 000400 000394 000
Innslagspunkt klasse 2393 000400 000oppheves
Toppskatt trinn 2   
sats15,5 pst12,0 pst12,0 pst
Innslagspunkt800 000800 000750 000
Minstefradrag - lønn   
sats31,0 pst33,5 pst 34,0 pst
øvre grense57 40063 70061 100
Minstefradrag- pensjon   
Sats24 pst24 pst24 pst
Øvre grense49 40051 10051 100
Folketrygdavgift7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Skatt på alm. inntekt28 pst28 pst28 pst
Kilde: Statsbudsjettet. Beløp i kronerGruppene med de høyeste inntektene er heller ikke noe unntak. Fra neste år gjør senket innslagspunkt at inntekter over 750.000 kroner omfattes av toppskatt i trinn 2, men satsen i både trinn 1 og trinn 2 er senket med vel 3 prosentpoeng. I tillegg nyter denne gruppen også godt av den hevede øvre grensen for minstefradraget. Den samlede effekten av alt dette, er betydelige lettelser i inntektsskatten for de høyeste inntektene. Skatteskjerpelsene som omtales i mediene skyldes endringer i kapitalbeskatningen.

Hva som skjer med formuesskatten kan du lese mer om her.

Her kommer rett til vår flunkende nye skattekalkulator!