Stoler på nettbankene

Folk flest har tiltro til nettbankene - har du?

Stor tiltro

Folk flest har stor tiltro til sikkerheten i norske nettbanker. Det viser tall fra Sparebank-foreningens Nettbank-undersøkelse som nylig er gjennomført. Tilliten er opprettholdt til tross for oppslag i pressen før jul om at kriminelle hadde brutt seg inn i noen nettbanker og stjålet penger fra konti.

- De fleste kunder vet at bankene tar sikkerhet på alvor, at det er små sjanser for at slikt skal skje og at de ikke lider økonomisk tap hvis tilsvarende situasjon skulle oppstå igjen, sier avdelingsdirektør Jan Digranes i Sparebankeforeningen.

Ble stoppet

Nettbank

Stoler du på at nettbanken er trygg? (Avsluttet)
Ja(75%) 260
Nei(13%) 45
Usikker(12%) 43
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Like før jul ble det oppdaget at kriminelle ved hjelp av såkalte "trojanere" hadde klart å trenge inn i nettbanker og gjennomføre overføringer til egne konti. Dette ble raskt oppdaget og bankene og politiet har samarbeidet godt, og stoppet anslaget.

Nettbankundersøkelsen som ble gjennomført i månedsskiftet januar/februar, viser klart at denne hendelsen ikke har rokket ved folks tillit til nettbankene. Kundene opplever at sikkerheten er svært god. På en skala fra 1 til 6, der 1 står for i svært liten grad og 6 i svært stor grad, svarer 87 prosent at de i svært stor grad eller i stor grad opplever at sikkerheten i nettbanken er god. 13 prosent svarer 3-4 på skalaen, og det er ingen som svarer 1 eller 2. Tallene for 2006 var henholdsvis 88, 12 og 0 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- I forhold til i fjor er dette i praksis ingen endring, sier Digranes, som mener bankenes raske og resolutte inngripen har vist at bankene gjør alt for å sikre kundenes penger.

Kilde: Sparebankforeningen.

Mer bankstoff: