Det kan lønne seg å se etter feil i skatteoppgjøret.
Det kan lønne seg å se etter feil i skatteoppgjøret.Vis mer

Stol ikke på ligningskontoret!

I 1997 behandlet landets ligningsnemder hele 65.200 klagesaker. Sannsynligvis er det enda flere skattebetalere som ikke oppdager feil i skatteoppgjøret sitt.

Husk at du i tillegg til retten til å klage også har plikt til å si fra om feil i skatteoppgjøret - uansett om feilen gir deg restskatt eller penger tilbake. Ligningskontoret kan i ti år etter inntektsåret gå tilbake til skatteoppgjøret og kreve deg for skatt du feilaktig ikke har blitt bedt om å betale, selv om feilen er deres. Det lønner seg derfor å kontrollere både restskatt og tilgodebeløp når skatteoppgjøret kommer.

Sjekkpunkter

Inntil for to år siden var det bare deg med god orden i papirene som kunne greie å kontrollere ligningen. Men fra og med ligningsåret 1996 har skatteyterne automatisk fått tilsendt en utskrift av selvangivelsen. Her finner du en oversikt over de tallene du selv har kommet med, og de tallene ligningskontoret benytter som grunnlag for skatteberegningen.

Feilkilder

For å undersøke at ligningskontoret har behandlet deg riktig er første enkle oppgave å kontrollere at dine egne ligningstall samsvarer med de tallene ligningskontoret sier at du har sendt inn.

Skattebetalerforeningen opplyser om flere områder som kan føre til betydelige feil:

1: Tallene fra din selvangivelse føres inn manuelt. Denne feilkilden bør være den første du undersøker.

2: Se etter at forskuddstrekk og eventuell forhåndsinnbetaling av skatt før 1. mai er registrert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

3: Kontroller at skatteklassen er riktig. Det vil si skatteklasse 1 for enslige, 1E eller 2F for gifte som begge betaler skatt og 2 for enslige forsørgere og gifte der bare en betaler skatt.

4: Pensjonsgivende inntekt må være riktig for at du skal få din rettmessige pensjon når den tid kommer. Har du levert korrigerte lønns- og trekkoppgaver må du være spesielt på vakt. Disse blir ikke automatisk tatt i betraktning av ligningskontoret.

5: Har du kjøpt eller solgt formuesgjenstander som bil, hytte og bolig i inntektsåret, må du se etter at det er registrert i formuen.

6: Ligningsverdien på bolig bør ikke overskride hva som gjelder for tilsvarende boliger i nabolaget.

7: Se etter om fradragene er redusert og om du eventuelt forstår hvorfor.

8: Kontroller at din sparing i AMS og BSU er registrert med skattereduksjon på henholdsvis 15 og 20 prosent av sparebeløpet.

9: Har du barn bør du se etter at forsørgerfradraget er med. Dette fordeles likt mellom foreldrene og er på tilsammen 1820 kroner for barn under 16 år, og 2540 for barn mellom 16 og 18.

Uforståelige endringer

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Generelt bør du alltid klage eller i alle fall be om forklaring på beregningsgrunnlag og endringer du ikke forstår. Er avvikene små kan det imidlertid skyldes ligningskontorenes avrundingsregler. Inntektsgrunnlaget rundes ned til nærmeste hundre kroner, mens formuesgrunnlaget rundes ned til nærmeste tusen kroner. Har du formue i flere kommuner kan dette fort bli et betydelig beløp, men dette er etter reglene og i din favør.