Stinn binge i feite Norden

Lurer du på hvor bra det egentlig går med Norge, kan du lene deg tilbake nå. Det går omtrent like bra med våre viktigste handelspartnerne våre som med oss. Unntaket er Euro-landene og Finland, som fortsatt sliter med nesten to-sifret arbeidsløshet.

EU-motstandere og Euro-skeptikere finner liten grunn til å vende om i Nordisk statistisk årbok 04. Alle de nordiske landene har en levestandard, målt ved BNP per innbygger, som ligger over nivået i euroområdet.

Som Canada, men litt bedre

Stinn binge i feite Norden


Nordens sammenlagte produksjon og økonomi er på størrelse med Canadas til tross for at Canada har 31 millioner innbyggere mot bare 24,6 millioner i Norden, går det fram av rapporten. I følge SSB har alle de nordiske landene bunnsolid økonomi og sterk internasjonal konkurranseevne. Danmark, Norge, Finland og Sverige har store, permanente eksportoverskudd. Av all eksport fra de nordiske landene går 18 prosent til et annet nordisk land

Nøkkeltall for Norden og eurosonen
 Danmark FinlandIslandNorgeSverigeEuro12
BNP per innbygger (2003) i PPP-euro26 30023 50024 90031 60024 60022 800
Økonomisk vekst, 1995-200317,732,635,924,822,816,9
Arbeidsløshet, 20035,69,03,44,55,68,9
Prisstigning, 2002-20032,01,31,42,02,32,1
Rente (10-års statsobligasjoner), 20034,34,16,85,04,64,1
Eksport - import (2003) i prosent av BNP6,56,6-2,713,66,72,1
Kilde: Nordisk statistisk årbok 04. Tall i prosent med mindre annet er oppgitt.Den økonomiske veksten i alle nordiske land har vært sterkere enn veksten i euroområdet helt siden midten av 1990-tallet. Den økonomiske veksten i Norge i perioden 1995-2003 var på nesten 25 prosent. På Island var veksten nærmere 36 prosent i samme periode. Alle landene har også overskudd på de offentlige budsjettene i motsetning til både eurolandene og USA.

I fjor var BNP i Norge 31 600 euro, eller cirka 260 000 norske kroner per innbygger. På plassen etter Norge kommer Danmark med BNP på 26 300 euro, eller ca. 216 000 norske kroner. På sisteplass blant de nordiske landene finner vi Finland med BNP på 23 500 euro, eller 193 000 norske kroner i fjor. Alle de nordiske landene har en levestandard, her målt ved BNP per innbygger, som ligger over nivået i euroområdet.

Flest i jobb

Alle som er bekymret over norske arbeidsledighetstall, kan dessuten merke seg hvordan det står til i euro-sonen og Finland, hvor 9 prosent av arbeidsstokken er uten jobb.