Statens analytikere spår reduksjoner

Få sitter på så pålitelig materialet om samfunnsøkonomisk viktige tall som analytikerene i Statistisk Sentralbyrå. Men til tross for et omfattende grunnlagsmaterialet har de store problemer med å gi en pålitelig prognose.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

-Vi forventer en liten reduksjon i rentenivået, sier Ådne Cappelen, forskningsdirektør i Statistisk Sentralbyrå.

Ingen reell endring

Til tross for at Norges Bank har fått nye fastlagte retningslinjer for sin pengepolitikk, mener Cappelen at det i realiteten medfører få faktiske endringer.

-Vi er av den oppfatningen at Norges Bank også tidligere tolket retningslinjene på den måten de nå har fått fastsatt, sier Cappelen.

Lav rente i utlandet = Lavere rente i Norge?

-Med 2,5 prosent har Norge et høyere inflasjonsmål en mange Euroland, noe som fører til at Norges Bank kan føre en mykere pengepolitikk, sier Cappelen. Dette betyr at mulighetene for lavere rente er til stede.

Cappelen peker samtidig på at rentenivået i Norge er betydelig høyere enn våre nærområder, noe som setter et press på pengepolitikken for å redusere differansen.

Kan gå begge veier

Statens analytikere spår reduksjoner


Statistikerne i byrået påpeker at veksten i bruttonasjonalprodukt i fastlands-norge er lavere enn toppåret 1997/98, noe som tyder på at presset i økonomien ikke skulle være like høyt. På den motsatte siden viser tall fra arbeidsmarkedet at det fortsatt er svært lav arbeidsledighet, og næringslivet sliter med mange ubesatte stillinger.

-Dette er bare to av faktorene som avgjør presset i økonomien, og dermed også rentenivået, sier Kappelen. Problemet er at indikatorene peker ofte i hver sin retning, noe som gjør det vanskeligere å spå noen klar utvikling i renta.

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Selv om de fire milliardene fra oljefondet er relativt små tall, kan dette være med på øke presset i økonomien, sier Cappelen.

-Alt i alt ser vi for oss at renta skal være stabil på kort sikt, men på lengre sikt er det mye som peker i så ulike retninger at det er vanskelig å gi en pålitelig prognose for renta, avslutter Cappelen.