Staten svikter – DU betaler!

Den 1. februar 1990 ble bomringen rundt Oslo åpnet. Målet med bompengeringen var hovedsakelig å bidra til finansieringen av utbygging av veinettet i Oslo by.

Mens veinettet i Oslo ser ut som om det blir verre og verre hvert eneste år, strømmer pengene inn i form av inntekter fra bomringen.

"Oslopakke 1" var ment å være en spleisepakke mellom Oslo, Akershus (les: bilistene) og Staten, som i sin helhet skulle finansiere utbyggingen av infrastrukturen.

Staten skulle betale 45%, mens bilistene selv skulle betale 55% gjennom betaling av bompenger. Slik har det imidlertid ikke gått.

Staten skylder nesten 900 millioner!!

Bystyret i Oslo foretok i forrige uke en evaluering av ordningen, og kom med følgende konklusjon: Staten har sviktet og ikke bidratt med sin forutsatte andel.

Statens svake bevilgningsoppfølging viser en ventet underdekning på hele 900 millioner innen utgangen av 2001. Samtidig som staten altså ikke har bidratt med like mye midler som lovet, har bilistene betalt mer enn beregnet. Grunnet økt trafikk står bilistene lokalt for nærmere 60% av innbetalingene.

Byrådet i Oslo går uansett inn for at bomringen skal ned som planlagt i år 2007.

- Mange planlagte prosjekter vil ikke være gjennomførbare innen oppløsningen av bomringen i 2007. For det første skyldes dette manglende initiativ fra staten, men også at visse prosjekter har blitt dyrere enn planlagt. Noen prosjekter vil også bli henlagt grunnet et endret bybilde og dermed manglende aktualitet sier Helge L’Orange, byrådssekretær for miljø og samferdsel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Økt trafikk – høyere avgifter

Trafikken til og gjennom Oslo har økt kraftig, noe som har bidratt til en større inntjening i bomringen. Et paradoks er at det er den samme økningen som fører til at takstene i Osloringen snart vil gå opp. Taksten skal etter planen gå opp til 14 kroner per passering. Dette er del av Oslopakke2.

Med økt trafikk fører også behov for ytterligere kollektivsatsing.

Helge L’Orange sier i denne forbindelse at ” alt tyder på at trafikken i og rundt byen vil øke. Det hjelper ikke å sitte om 7 år med et godt utbygd veinett så lenge kollektivtrafikken svikter. Det at det nå blir dyrere både å kjøre kollektivt samt å innta byen med bil, skyldes behovet for vesentlig utbygging av kollektivtilbudet, noe som vil komme alle trafikanter tilgode".