<center>Tegning: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/anne.htm" target="_blank">Anne Angelshaug</A>.
Tegning: Anne Angelshaug.Vis mer

Staten hjelper lånehaiene

Vi låner mer penger og inkassosakene blir flere. Likevel går myndighetene mot et EU-direktiv som vil sette en maksimal rente på kreditt i Norge.

I en høringsuttalelse til endringer i EUs forbrukerkredittdirektiv går Barne- og familiedepartementet (BFD) mot å innføre en øvre grense for renter på kreditt i Norge.

Gjeldsoffer-Alliansen mener en øvre rentegrense vil gi færre mennesker betalingsproblemer. De er sjokkert over myndighetene.

De svakeste

- Hvafornoe? Vi ser daglig de store problemene ågerrentene gir folk, og vil selvsagt ha et tak på rentene, sier Bengt Scheldt, leder i Gjeldsoffer-Alliansen.

Lånehaiene gir forbrukslån og "seks måneders betalingsfrihet" til renter godt over 20 prosent. Scheldt mener kreditten er myntet på de svakeste.

- Det er de vanskeligsstilte som rammes. Dårlig økonomi gjør at de ofte ikke har noe valg enn å ta opp dyre lån. De blir melkekyr for kredittselskapene. Det skulle ikke vært lov, sier Scheldt.

Veiledende

Når USA-terroren nå fører til oppsigelser og generelt magre økonomiske tider, ville for eksempel en lovhjemlet maksimalrente på 15 prosent vært en aktuell medisin.

- Vi frykter at en maksimalrentesats vil bli oppfattet som veiledende og drive det generelle rentenivået oppover, sier Bodhild Fisknes, ekspedisjonssjef i Forbrukeravdelingen i BFD.

Forbrukerrådet mener ikke overraskende at rentene skal være lavest mulig, men også de ser farene.

- Erfaring tilsier at en maksimal sats generelt virker drivende, sier rådgiver Anne Sofie Faye-Lund i Forbrukerrådets sekretariat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Andre måter

Departementet mener at det vil være vanskelig å fastsette og administrere en øvre rentegrense. De vil ta lånehaiene med "andre virkemidler".

- Konkurransen mellom banker og finansieringsinstitusjoner fungerer godt i Norge. Vi ser derfor ikke behovet for å innføre en maksimalrentesats nå. Prisundersøkelser og rentebarometere er bedre verktøy, sier Fisknes.

Forbrukerrådet påpeker at det finnes én annen mulighet til å regulere avtaler om ågerrenter, nemlig Avtalelovens paragraf 36 - om "urimelige avtalevilkår". Teoretisk vil du kunne få avtalen erklært ugyldig, men i praksis gjør få dette.

- Det er dessverre en tung vei å gå, sier Anne Sofie Faye-Lund.

En bivirkning til en øvre rentesats kunne være at forbrukslånene blir så billige at flere tar opp slike lån. Men lånene ville ikke knekke folk økonomisk.

Relaterte saker:
Ny klagenemnd for inkasso
Lånene som knekker deg
Ta inkassotesten og se om du er i faresonen
Raske penger = dyre penger
Slik unngår du inkassofella
Komplisert kreditt