Staten dekker dine utgifter!

Hva må du egentlig regne med å betale for en praktikant?

I følge våre undersøkelser ligger en praktikantlønn på mellom 3500 til 5000 kroner i måneden. I tillegg kommer gratis kost og losji.

Er du nå så heldig at du har en hybel eller en liten leilighet tilgjengelig, kunne du selvfølgelig fått en kjærkommen leieinntekt. Her må du altså vurdere hva som er viktigst for deg.

Kontantstøtten – din reddende engel

Synes du det blir dyrt, kan du imidlertid trøste deg med at kontantstøtten kan hjelpe deg. Kontantstøtte gis til foreldre med barn på mellom ett og tre år som ikke bruker barnehageplass med statsstøtte. (Deltidsplass kan gi rett til redusert støtte.)

Det er ikke krav om at foreldrene må være mer sammen med barna. Støtten har du krav på uansett om du er hjemmeværende, bruker vanlig dagmamma, eller ansetter praktikant.

Det er altså ikke uten grunn at vittige tunger har utpekt kontantstøtten som en form for statssubsidiert tjenerskap. Det kan du utnytte!

Kontantstøtten gis per barn, og er den samme enten barnet lever sammen med bare den ene av foreldrene eller begge. Bruker dere ikke barnehage i det hele tatt er kontantstøtten i dag 3000 kroner per måned per barn. Har du to eller tre barn blir altså kontantstøtten på henholdsvis 6000 eller 9000 kroner per måned.

Med kontantstøtte for to barn vil du altså kunne dekke hele månedslønnen til praktikanten, samt utgiftene til strøm, vann og ekstra måltider.

Kanskje verdt å tenke på?