Startlån for boligtrengende

Topplån eller fullfinansiering til landets laveste boliglånsrente. Pengene finnes, men du må presse kommunen for å få kloa i dem.


Startlån fra Husbanken skal være tilgjengelig for de som trenger hjelp med boligkjøpet.

- Dette er et høyt prioritert område for oss, og det skal ikke stå på pengene. I praksis vil alle søknader fra kommunene til Husbanken om startlånmidler bli innvilget, sier kommunikasjonsrådgiver Tor Christensen i Husbanken til DinSide.

Christensen sikter til Husbankens relativt nye tilbud om startlån til unge i etableringsfasen. For tiden er den nominelle renten 2,6 prosent, og uovervinnelig på vår prisliste over alle landets boliglånsrenter.

"Den typiske startlånkunden er ung og enslig, tjener under 300 000 kroner - og hun bruker lånet til å kjøpe en brukt bolig", skriver
Husbanken på sine hjemmesider.

Siden tilbudet om startlån ble innført i 2003, har søknadene seget inn til Husbanken fra norske kommuner, og stadig flere har fått det mindre vanskelig i etableringsfasen, både første og andre gang.

Startlån fram til nå
 Antall 03Utlån 03
(1000 kroner)
Antall 05Utlån 05
(1000 kroner)
Økning i utlån
Totalt6 5112 562 1207 4583 336 37630 %
Førstegangs boligetablering2 8241 108 0353 3321 499 93635 %
Reetablering869342 4261 205579 20269 %Det er flest yngre personer som får startlån. I 2004 var om lag halvparten av mottakerne under 35 år, mens kun 6 prosent av dem som fikk startlån var 60 år eller eldre. Et flertall av husstandene som har fått utbetalt startlån, har en samlet brutto årsinntekt under 300 000 kroner. I denne bruttoinntekten inngår statlig bostøtte.

Ingen får avslag

"Innenfor Husbankens låneramme har midler til startlån vært prioritert, og ingen kommuner har fått avslag på søknad om midler til startlån.", skriver Husbanken

Det store mysteriet er derfor hvorfor ikke utlånene har økt enda mer enn de har gjort, ettersom ungdommers behov for startlån til sin første bolig antakelig er mye, mye større enn beløpene i tabellen ovenfor.

I følge Husbanken har Oslo kommune vært blant de flinkeste til å formidle startlån til sine innbyggere.

På Oslo kommunes nettsider, står tilbudet beskrevet slik:

Hva kan vi tilby?

  • inntil 100% av kjøpesum og omkostninger til samme lave rente
  • toppfinansiering på lån fra din private bank
  • Husbankens gunstige renter og betingelser
  • ingen krav om egenkapital eller kausjon
  • ingen øvre aldersgrense
Med denne reklameteksten, skulle en umiddelbart tro at Husbankens utlånsrammer kunne sprenges til hinsidige størrelser på null komma svisj, men som vanlig - når det ser ut til å være for godt til å være sant, er det som regel akkurat det.

Avslår mange

Avdelingsleder Sigfried Tangen i Bjerke bydel er trolig en god representant for hva søkere i Oslo møter i virkeligheten:

- Vi vurderer nøye om søkeren faktisk har behov for startlån, blant annet fordi vi er pålagt begrensninger fra sentralt hold i kommunen, sier hun til DinSide, og forteller at bydelen avslår en rekke søknader.

- En student med lang utdanning har et høyt inntektspotensiale, og vil kunne klare seg uten Husbanklån. En slik person er ikke en vi prioriterer høyt i søknadsbunken, sier hun, og understreker at i bydel Bjerke må man helst ha dårlig inntektspotensiale for å få startlån.

Lager reglene selv?

I Oslo kommunes fellesskriv til bydelene om ordningen, står det imidlertid ingenting om at søkeren må ha et labert inntektspotensiale. Derimot står det i klartekst at søkere ikke bør tjene særlig mer enn 300.000 kroner her og nå, for å få sin søknad vurdert.

    "Søker som antas å kunne få hel eller delvis boligfinansiering i det ordinære lånemarkedet, må henvises til andre finansinstitusjoner for å få søknad om finansiering avgjort der før søknad om startlån kan behandles og lånebehovet fastlegges. Dersom søker har likvide midler utover G... (1G= 60.099 kroner red. anm.), skal disse normalt inngå som egenkapital ved boligfinansieringen. Øvre veiledende inntektsgrense ved vurderingen av om søker skal forsøke å skaffe finansiering i det ordinære lånemarkedet, er 5 G der husstanden består av en person og 7 G der husstanden består av to personer", står det.

Frie kommuner

Hvis vårt eksempel fra virkeligheten er hentet fra den kommunen som er "flinkest" i å spre gleden ved startlån, er det vanskelig å forestille seg hvordan det er i en kommune som ikke er så flink.

- Vi stiller kommunene veldig fritt i hvordan de forvalter denne ordningen, men de må jo ikke bryte med intensjonene i den, er Husbankens Tor Christensens kommentar til vårt eksempel fra bydel Bjerke. Han henviser oss til Kommunaldepartementet for mer informasjon om intensjonene med ordningen.

- Intensjonene bak ordningen er at unge og vanskeligstilte som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet skal få hjelp, fastslår statssekretær Guri Størvold (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet overfor DinSide.

DS: Men virker ikke eksemplet vårt som om staten har et styringsproblem overfor kommunene? Hvordan vil departementet løse den siden av saken?

- Vi har nylig mottatt en rapport fra ECON om ordningen med startlån, som tyder på at noen kommuner stiller litt for tøffe krav til folk før startlån innvilges. Vi ser dette delvis i sammenheng med reglene for hvordan tap skal fordeles mellom kommune og stat dersom lånene ikke betales tilbake. Disse reglene ser vi på nå. Eventuelle endringer som påvirker fordelingen av risiko vil komme senest i høstens statsbudsjett, men kanskje enda tidligere, sier Sørvold.

Press kommunen!

Hva er ditt råd til folk som mener de har krav på startlån nå, men ikke får dem innvilget av kommunen sin?

- I en slik situasjon, ville jeg ha tatt for meg beskrivelsen av hva startlånet skal være, for eksempel på Husbankens hjemmesider.


Så ville jeg ha gått til kommunen, og sagt:"her har dere en mulighet til å hjelpe meg inn på boligmarkedet, og løse et problem for oss begge. Den synes jeg dere skal bruke," avslutter Sørvold.