Start studiefond

Sørge for barnas utdannelse? Start sparingene nå, men se opp for skatte- avgifts- og avkortingsfellene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Myk start på voksenlivet? Foto: Sarah Miles/Sxc.hu
Myk start på voksenlivet? Foto: Sarah Miles/Sxc.hu Vis mer

Spare til barna?

Er det foreldrenes oppgave å forsørge barna i studietiden og hjelpe dem inn på boligmarkedet? (Avsluttet)
Foreldrene bør hjelpe til med det de kan(61%) 367
Nei, barna må lære seg å klare seg selv(26%) 158
Ja, dagens foreldregenerasjon er rike nok til det(13%) 80
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Myk start

Til tross for at Statens lånekasse sørger for at alle som vil skal få ta utdannelse, er det mange som har startet - eller som ønsker - å spare til at barna skal få en myk start på voksenlivet.

En undersøkelse i regi av DnBNor viser at 3 av 5 foreldre sparer jevnlig til barna, og nesten halvparten av dem som mottar barnetrygd sparer hele eller deler av den. Også besteforeldre sparer til barnebarna. Dersom man sparer barnetrygden à 970 kroner vil en i løpet av 10 år ha 116.400 kroner. I tillegg kommer renter eller gevinst på spareplasseringer.

Ikke et foreldreansvar

Ikke alle er enige i at sparing til barnas velferd i voksenlivet er nødvendig.

- Det er ikke foreldrenes oppgave å spare til barnas bolig eller utdanning. Foreldrene har juridisk ansvar for barna inntil de er myndige, utover dette har foreldrene ikke forsørgerplikt. Det er derfor ingen grunn til å ha dårlig samvittighet om du ikke klarer å sette av penger til å kjøpe bolig til barna, sier Agnes Bergo, innehaver av den økonomiske rådgivningstjenesten Pengedoktoren.

- I Norge er vi privilegerte, vi har en offentlig låne- og stipendordning, Lånekassen, som bidrar til at alle kan ta utdannelse. Det er mange land som ikke har slike ordninger.

Også DnB NORs forbrukerøkonom, Aud-Helen Rasmussen, er klar på at foreldre og slekt skal legge føringer på sparingen:

- Det er viktig å forberede barna på at de en dag skal stå på egne ben og at pengene ikke kommer av seg selv, sier Rasmussen. - I stedet for alltid å kjøpe is for 20-kroningen de fikk, er det sunt at de lærer seg å spare dem og at de etter hvert får råd til å kjøpe enn dukkevogn eller en fjernstyrt bil. Når barna blir 13 år kan de få begrenset nettbanktilgang og betalingskort, slik at de kan følge med på kontoen selv.

Pass opp ved sparing

Når du sparer til barna bør du tenke gjennom følgende:

 • Du må vurdere risiko opp mot langsiktighet.
 • Du må betale 28 prosent skatt av gevinst (du får fradrag i skatten for tap).
 • Har barna formue i studietiden blir studielånet avkortet, og omgjort til lån. Lånekassens kunder får stipendytelsene avkortet ved formue over 223.600 kroner for enslige. Etter dette blir stipendet gradvis redusert i forhold til størrelsen på formuen.
 • Sparer du i eget navn, må barnet en gang betale arveavgift på forskudd på arv eller gaver. Foreldrene har full råderett over midlene.
 • Sparer du i barnets navn, vil forholdene være mer ryddige ved skillsmisser/død, da kan det komme avkortinger i ytelser fra Statens Lånekasse.
 • Du kan også velge å gi månedlige bidrag når barna er studenter. Det kan avgiftsfritt gis rimelige månedlige underholdsbidrag.
 • Dersom barnet har formue eller verdier på over 75.000 kroner før det fyller 18, kan Overformynderiet ta ansvar for formueforvaltingen.

Aksjefond


Aksjefond er innskudd fra andelseiere som forvaltes av en fondsforvalter ved å kjøpe og selge aksjer. Sparing i aksjefond kan gi avkastning over tid:

- Ingen fondsforvaltere lover avkastning på kort sikt, men vi har sett at sparing i aksjefond over tid gir avkastning, sier John Peter Tollefsen, daglig leder i stiftelsen AksjeNorge.

Men man skal bør sette seg grundig inn i fondenes forvaltning, mener økonomene:

- Du bør hente inn informasjon fra nøytrale rådgivere, sier Agnes Bergo i Pengedoktoren til DinSide. - Ikke alle fondsforvaltere er like flinke.

Men når du først har valgt et fond, kan du starte i det små:

- Sett av 300 - 400 kroner per måned eller mer hvis du har råd til det, sier Tollefsen. - Store beløp vokser seg ofte større, og man får renters rente-effekten.

- Å gi aksjefond som dåpsgaver er fint. Dersom barnet skal ha pengene ved studiestart, bør pengene stå i aksjer frem til konfirmasjon. Da bør du ta dem ut og sette dem i pengemarkedsfond, som er tryggere, råder Agnes Bergo.

Ettersom du må betale skatt av gevinst og arveavgift tipser DnB NORs forbrukerøkonom Aud-Helen Rasmussen om følgende metode for å redusere disse kostnadene:

 • Spar i eget navn. Når barnet trenger pengene overfører du aksjefondsandeler til en verdi av rundt 5.000 kroner per måned. Deretter selger studenten andelene.
 • Fordeler: Ligningsverdien på investeringene er 80 prosent av markedsverdien i 2006, og 85 prosent i 2007. Kan gi god avkastning over tid.
  Ulemper: Høy risiko. Forvaltningen er relativ kostbar. Du må betale 28 prosent skatt på gevinst. Høy risiko. Ikke spar penger du er avhengig av å kunne ta ut på kort varsel.
  Les mer: DinSides spareseksjon

  Pengemarkedsfond


  Når du sparer i et pengemarkedsfond, kjøper du en andel i fondet. Et pengemarkedsfond kjøper rentebærende papirer som obligasjoner eller sertifikater. Mer om pengemarkedet her. Risikoen i pengemarkedet betraktes som lav, og fondene svinger relativt lite i verdi.

  Kursutviklingen på obligasjoner er avhengig av utviklingen i rentemarkedet. Hvis det generelle rentenivået går opp, vil verdien av de underliggende lånene i obligasjonsfondet gå ned. Da kan obligasjonene gi et kurstap. Det motsatte gjelder når det generelle rentenivået faller. Da vil verdien av de underliggende lånene i obligasjonsfondet stige. Hvis den lange renten faller mer enn markedet tror, vil obligasjonene kunne gi en kursgevinst.

  Fordeler: Lavere risiko forutsatt at renteforholdene ligger til rette.
  Ulemper: Risiko for tap.
  Les mer: Pengemarkedsfond

  Bolig

  Å komme seg inn på boligmarkedet med kvadratmeterpriser som starter på 20.000 kroner i utkantstrøk, er knallhardt for unge uten oppsparte midler. Med egen bolig får man en myk start på det harde voksenlivet.

  DnB NOR foreslår at foreldrene betaler de unges boliglån og betaler renter og avdrag: slik overfører de avgiftsfritt formue til barna.

  Fordeler: Boligsparing har de siste årene vært gunstig med historisk høy prisstigning gir gevinst. Eiendom har lav ligningsverdi slik at den skattbare formuen reduseres. Skattefri gevinst hvis eieren er folkeregisterregistrert på boligadressen i mer enn ett år. Muligheter for utleie. Studenter får borteboerstipend.
  Ulemper: Pengene blir relativt låst. Arveavgift avkreves dersom foreldre gir en bolig til barna. Det er dyrt og vedlikeholde og selge bolig. Boligen kan falle i verdi.
  Les mer: Dyrere å leie enn å eie
  Nyttig: DinSides Bolig til barna-kalkulator

  Kilder: Pengedoktoren, DnBNor, Lånekassen for utdanning, AksjeNorge