Stamceller hjelper barnløse

Forskningen på stamceller gjør stadig nye fremskritt. Nå har forskere oppdaget hvordan celler fra livmoren kan utsette overgangsalderen og gi nye muligheter til barnløse.

Stamceller fra livmoren kan utvikles til modne eggceller, mener amerikanske forskere som har utviklet nye metoder i stamcelleforskningen.

Metoden kan hjelpe ufruktbare kvinner med å utvikle egne eggceller, og kan brukes til å utsette overgangsalderen hos kvinner med opptil 12 år.

- Dersom dette stemmer, kan det være til hjelp for kvinner før eller i nærheten av overgangsalderen som trenger kunstig befruktning og er avhengig av en eggdonor.

- Dette kan bety at de kan få et barn som stammer fra deres eget genetiske materiale, sier den britiske fertilitetseksperten Simon Fishel i en kommentar til BBC News.

Fryser og sparer
Forskerne fra University of Tennessee i USA hentet stamceller fra utsiden av livmoren til fem kvinner over 39 år. Seks dagers behandling med hormoner gjorde at cellene startet de første prosessene på veien mot å bli en eggecelle som kan befruktes og utvikles til et foster.

Dette betyr blant annet at kunstig befruktning med egne eggceller blir lettere å gjennomføre. Og at de lett tilgjengelige cellene kan høstes, fryses ned og brukes senere av kvinner som vil føde egne barn i høyere alder.

Prosessen kan også hjelpe kvinner med å utsette overgangsalderen i opptil 10 - 12 år, skriver forskerne i sin rapport.

Den amerikanske forskningsrapporten er publisert i fagmagasinet Reproductive Biology and Endocrinology.

Kontroversiell forskning
Stamceller er ikke som andre celler. Stamcellene regnes som "sjefscellene" i kroppen, som utvikler seg til alle slags celler i utviklingen av menneskekroppen.

Disse cellene kan være grunnlaget for fremtidens medisinske teknologi. Men forskningen er sterkt omdiskutert.

Noen av de mest interessante cellene blir nemlig hentet fra døde fostre, enten etter mislykkede prøverørsforsøk eller ved kloning. Og til den slags vitenskap er det ikke lett å få verken økonomiske midler eller myndighetenes velsignelse.

Det norske regelverket inneholder et klart forbud mot forskning på stamceller fra embryo. Men norske forskere finner allikevel stor interesse i stamcelleforskning som baseres på celler fra voksne mennesker.

 

Mozon.no, 09.05.2005