Stadig hippere med Diesel

Diesel tar markedsandeler i drivstoffmarkedet. Ikke så rart - diesel er både billigere og bedre, sier Bilimportørenes landsforbund.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at salget av diesel har økt med dramatiske 5,9 prosent siste tolvmånedersperiode. Samlet ble det omsatt 1.580 millioner liter avgiftspliktig autodiesel i perioden august 03 - juli 04.

Samtidig har salget av bilbensin gått noe ned. Det ble solgt 5,6 prosent mindre i juli i år enn i juli i fjor, og 1,1 prosent mindre siste tolvmånedersperiode.

- Dette er ikke overraskende, sier direktør Finn Tandberg i Bilimportørenes landsforbund. - Markedsandelen av dieselbiler øker jevnt og trutt og er nå oppe i omtrent 26 prosent.

Mye å spare

- Spesielt har dette sammenheng med at dieseldrevne biler er billigere i drift. Prisen på diesel ligger omtrent en krone lavere per liter enn på bensin. I tillegg er forbruket av diesel omtrent 30 prosent lavere i liter per mil, slik at innsparingen per kilometer skjer på to måter.

I følge DinSides prislister, kostet en liter diesel (laveste pris) i går 7,82 kroner literen. Billigste bensin kostet 9,19 kroner literen. Se alle bensin- og dieselprisene her.

- Før var bruk av autodiesel beheftet med vond lukt og for lite krefter - i dag er lukten borte, og det er krefter nok. De store ulempene er blitt betraktelig mindre i årenes løp. I tillegg er dieselbiler er i ferd med å bli kanskje vel så miljøvennlige som andre biler, sier han.

Miljøvennlig diesel?

- I og med det lavere forbruket per mil, er utslippene av CO2 lavere per kilometer fra dieselbiler enn fra andre biler, sier Tandberg.

- Riktignok er det andre utslipp som er litt høyere ved bruk av diesel, spesielt av partikler som svovel og sot, men det trer nye forskrifter i kraft fra 1. januar neste år, og mange biler møter allerede i dag kravene til partikkelutslipp som da vil tre i kraft, avslutter direktøren.