Stadig flere får kreft

Fra femtitallet til i dag har det vært en tredobling av antall krefttilfeller i Norge. Livsstilsfaktorer som overvekt, lav fysisk aktivitet og røyking får skylden i tillegg til alder.

Hvert år får 22 000 nordmenn diagnosen kreft, viser nye tall fra Kreftregisteret. Sykdommen rammer alle aldersgrupper, men spesielt eldre. 87 prosent av tilfellene blant menn og 80 prosent av tilfellene blant kvinner forekommer hos personer over 54 år.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn, mens brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner.

Litt over halvparten av brystkrefttilfellene forekommer hos kvinner mellom 45 og 64 år. Rundt ti prosent av tilfellene finner man hos kvinner yngre enn 45 år.

Risikofaktorer som brystkreft i nær familie, barnløshet, sen første fødsel, tidlig
mentruasjonsdebut, sent klimakterium og muligens kosthold med høyt fettinnhold blir nevnt som årsaker.

Flere barn får kreft
Kreft hos barn har økt i løpet av de siste 50 år uten at man har noen forklaring på økningen. I perioden 1998-2002 fikk rundt 140 barn under 15 år kreft hvert år.

 

Les også:

Pass på føflekkene i solen

Karrierekvinner dør oftere av brystkreft

Undersøk brystene selv

Mozon.21.07.2005