SSB: Oppturen i norsk økonomi er snart over

Oppgangen i norsk økonomi tar slutt i løpet av neste år, spår SSB i sine økonomiprognonser.

INGEN RENTEHEVINGER: Det er svært lite som tyder på at vi vil oppleve mange rentehevinger i årene som kommer. På bildet ser du sentralbanksjef Øystein Olsen, under ett av Norges Banks rentemøter. Foto: NTB/Scanpix
INGEN RENTEHEVINGER: Det er svært lite som tyder på at vi vil oppleve mange rentehevinger i årene som kommer. På bildet ser du sentralbanksjef Øystein Olsen, under ett av Norges Banks rentemøter. Foto: NTB/Scanpix Vis mer

Det skriver Statistisk sentralbyrå i sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.

Nedgang internasjonalt vil dessuten gjøre at rentene her hjemme holder seg lave, skriver SSB.

Internasjonal økonomi er årsaken

Så langt i år har næringsinvesteringene vært preget av kraftig vekst. Fra og med 2020 vil utviklingen i internasjonal økonomi legge en demper på investeringsveksten.

– Ifølge våre beregninger vil næringsinvesteringene samlet fra 2020 til 2022 holdes om lag uendret på nivået fra 2019, skriver SSB.

Dette skjer med renta

Etter at Norges Bank hevet styringsrenta med 0,25 prosentpoeng i september, har den ligget stabilt på 1,5 prosent. Dette er i tråd med uttalelsene fra sentralbanksjef Øystein Olsen.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen i september.

Norges banks skal ha ny rentebeslutning 19. desember, men det er altså lite som tyder på at det kommer en renteheving til før jul. Historisk sett er rentene fortsatt svært lave, til tross for fire rentehevinger siden 2018. Derfor: Har du mulighet til det, kan det være gode grunner til å betale ned litt ekstra på lånet akkurat nå:

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!