SSB: Fortsatt party, party, party

Et arbeidsmarked som går så det griner og faste, lave priser. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det dette vi kan forvente de neste fire årene.

Alle som er bekymret for hvor langt lønningsposen vil rekke i år kan puste lettet ut, dersom Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske konjunkturrapport viser seg å holde stikk.

Økonomene i SSB spår en samlet lønnsvekst (nominell) de kommende fire årene på formidable 22 prosent, og de første 5,5 kommer i år.

Dessuten vil alle mann være i arbeid, slik at lønningsposene trolig er sikret. En stabil og ekstremt lav arbeidsledighet under 3 prosent er hva vi kan forvente de neste fire årene.

Ifølge Statistisk sentralbyrå blir det party-party i fire år til. Foto: Elisabeth Dalseg Foto: Elisabeth Dalseg
Ifølge Statistisk sentralbyrå blir det party-party i fire år til. Foto: Elisabeth Dalseg Foto: Elisabeth Dalseg Vis mer

For samme periode (2007 - 2010) forventes konsumprisindeksen å øke med skarve 5,7 prosent. For den jevne mann og kvinne er dette svært gode nyheter. De varsler om gode muligheter for en fire-årig kjøpefest, som ikke en gang økte renteforventninger kan dempe.


Boliglån til 6 prosent

Siden forrige konjunkturrappport har SSB justert opp renteanslaget for 2009 fra 4,3 prosent til et rundt femtall. Dette forklarer de hovedsakelig med at forventet rente i euroområdet er blitt justert opp, og at dette trolig vil føre til at Norges Bank vil heve renta mer enn SSB tidligere har lagt til grunn.

Fem gode festløver
 2006*2007200820092010
Lønnsvekst (% - per normalsårsverk)4,15,54,85,44,6
Arbeidsledighetsrate (nivå i %)3,42,72,82,72,8
Konsumprisindeksen (% KPI-vekst)2,30,31,91,71,7
Pengemarkedsrente (nivå i %)3,14,6555
Boligprisvekst %12,910,764,85,6
Kilde: SSB.

Vi antar nå at styringsrenta settes opp med ytterligere 1 prosentpoeng og at pengemarkedsrenta dermed kommer opp i 5 prosent ved utgangen av inneværende år,
men at den så blir liggende der en tid framover. Dette innebærer at renteforskjellen til euroområdet vil komme opp i 1 prosentpoeng i løpet av året, noe som trolig vil bidra til at krona styrker seg en del framover.
, skriver økonomene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Byråets forventede pengemarkedsrente ut 2010 gir boliglån rundt 6,0 prosent i hele perioden. Statistisk sentralbyrås forventede utlånsrenter for perioden ligger litt høyere på 6,3 prosent, noe som blant annet skyldes at bankenes samlede utlån, også de med lav sikkerhet, er innbakt i statistikken.

I likhet med DinSide Økonomi ved inngangen til 2007, tror byrået på en vekst i boligprisene på samme nivå som i fjor. Etter dette vil veksten avta en del, noe som kan være plausibelt, i lys av at lønnsomheten ved boligkjøp og -utleie i den siste tiden er blitt lavere, noe som særlig vil påvirke mindre boliger.

Selv om Statistisk sentralbyrå presenterer prognosene under overskriften: Det strammer seg til i norsk økonomi, tror de at norsk økonomi i hele perioden til 2010 vil preges av å være i en høykonjunktur.

Gode nyheter, altså, for de tusen norske hjem.

Kilde: Statistisk sentralbyrå Konjunkturtendensene for Norge og utlandet.