Spørsmål 31 - 40

Du stiller deg positiv til homofile prester.
Helt enig2765
Ganske enig1093
Ganske uenig457
Helt uenig627
Fylkeskommunene er nødvendige og må opprettholdes.
Helt enig479
Ganske enig1057
Ganske uenig1303
Helt uenig2108
Små kommuner bør slås sammen til større kommuner.
Helt enig1887
Ganske enig1605
Ganske uenig914
Helt uenig531
Norge bør fortsette å gi skatte- og avgiftslettelser til folk i Nord-Troms og Finnmark.
Helt enig1263
Ganske enig1709
Ganske uenig1045
Helt uenig930
Vi bør gi mindre statsstøtte til landbruket.
Helt enig1363
Ganske enig1557
Ganske uenig1303
Helt uenig704
Tilsetningsstoffer som gir mat bedre farge og konsistens (matsminke) er unødvendig og bør forbys.
Helt enig2058
Ganske enig1554
Ganske uenig1012
Helt uenig311
Toll og importkvoter på matvarer bør oppheves for å få de samme matvareprisene i Norge som i Danmark.
Helt enig2607
Ganske enig1300
Ganske uenig713
Helt uenig302
Vi bør få flere private skoler fordi det gir et bedre skoletilbud.
Helt enig1321
Ganske enig1397
Ganske uenig1329
Helt uenig880
Norge bør ta seg råd til å bygge en ny opera.
Helt enig1076
Ganske enig1098
Ganske uenig956
Helt uenig1787
Toppløsbarer og strippeklubber bør forbys.
Helt enig443
Ganske enig573
Ganske uenig1529
Helt uenig2386
[Ugjyldig objekt (NAV)]