Spørsmål 21 - 30

Varetektsfengsling bør begrenses i Norge.
Helt enig578
Ganske enig1327
Ganske uenig1876
Helt uenig1218
Bevilgningene til Forsvaret bør reduseres.
Helt enig936
Ganske enig1257
Ganske uenig1512
Helt uenig1304
Vi bør fortsatt være medlem av NATO.
Helt enig3587
Ganske enig987
Ganske uenig193
Helt uenig219
Privatbilismen bør begrenses.
Helt enig970
Ganske enig1330
Ganske uenig1298
Helt uenig1403
Dagens avgiftsnivå på privatbilisme er nødvendig for å finansiere veier og andre velferdsgoder.
Helt enig642
Ganske enig881
Ganske uenig1488
Helt uenig1960
Du ville latt bilen stå hjemme og ta buss/t-bane/tog til jobben dersom kollektivtilbudet ble billigere.
Helt enig2214
Ganske enig1428
Ganske uenig685
Helt uenig660
Du stiller deg positiv til variable bompenger (veiprising) for å begrense trafikken.
Helt enig805
Ganske enig1184
Ganske uenig1218
Helt uenig1754
Det er riktig å bygge gasskraftverk i Norge selv om utslippene ikke renses for CO2-gass.
Helt enig994
Ganske enig1059
Ganske uenig1230
Helt uenig1687
Norge bør bli medlem av EU.
Helt enig1806
Ganske enig988
Ganske uenig784
Helt uenig1376
Vi bør øke den norske u-hjelpen.
Helt enig846
Ganske enig1147
Ganske uenig1430
Helt uenig1537
[Ugjyldig objekt (NAV)]