Spørsmål 11 - 20

Kontantstøtten bør avskaffes.
Helt enig2017
Ganske enig938
Ganske uenig1087
Helt uenig1084
Staten bør øke tilskuddene til barnehagene slik at vi får full barnehagedekning.
Helt enig2607
Ganske enig1574
Ganske uenig605
Helt uenig341
Ekteskapet bør være kjernen i familielivet.
Helt enig1354
Ganske enig1718
Ganske uenig1152
Helt uenig873
Privatisering av helsetilbud er negativt fordi det fører til en urettferdig fordeling av helsetilbudet.
Helt enig1016
Ganske enig1198
Ganske uenig1553
Helt uenig1338
Du ville selv ha betalt for å benytte deg av private helsetilbud dersom du sto i helsekø.
Helt enig2030
Ganske enig2046
Ganske uenig712
Helt uenig271
Det er riktig at Staten overtar sykehusene fordi det gir en mer effektiv sykehusdrift.
Helt enig1494
Ganske enig1738
Ganske uenig1116
Helt uenig725
Trygdesystemet skaper unødvendig høyt sykefravær.
Helt enig1585
Ganske enig1787
Ganske uenig1100
Helt uenig560
Sykelønnsordningen bør strammes inn.
Helt enig1286
Ganske enig1437
Ganske uenig1210
Helt uenig1105
Politiet bør få økte bevilgninger og utvidede fullmakter for å få ned kriminaliteten.
Helt enig2855
Ganske enig1581
Ganske uenig433
Helt uenig147
Det blir ikke mindre kriminalitet ved å øke straffene.
Helt enig889
Ganske enig1134
Ganske uenig1479
Helt uenig1526
[Ugjyldig objekt (NAV)]