Spørsmål 1 - 10

Du aksepterer at Norges Bank setter opp renta for å stabilisere nasjonaløkonomien.
Helt enig1914
Ganske enig2168
Ganske uenig921
Helt uenig501
Det er riktig at private eiere kommer inn i store bedrifter som Telenor og Statoil.
Helt enig2783
Ganske enig1529
Ganske uenig610
Helt uenig450
Vi bør innføre 6 timers arbeidsdag i Norge uten at lønna går ned.
Helt enig1230
Ganske enig974
Ganske uenig1406
Helt uenig1775
Politikerne bør kunne bestemme om Norges Bank skal heve eller senke renta.
Helt enig840
Ganske enig1504
Ganske uenig1457
Helt uenig1695
Staten kan ikke løse sine oppgaver dersom skattene blir satt ned.
Helt enig515
Ganske enig1018
Ganske uenig1733
Helt uenig2018
Forslaget til boligskatt skal gi lavere skatt på små boliger og høyere skatt på store boliger. Dette er en god skattemodell.
Helt enig1647
Ganske enig1854
Ganske uenig914
Helt uenig884
Skatten på kapitalinntekter (aksjer, opsjoner, sparerenter etc) bør reduseres.
Helt enig1439
Ganske enig1341
Ganske uenig1355
Helt uenig1074
Dagens beskatning av næringsvirksomhet driver bedrifter og arbeidsplasser ut av landet.
Helt enig2013
Ganske enig1838
Ganske uenig1022
Helt uenig345
Du stiller deg positiv til momsreformen.
Helt enig587
Ganske enig1379
Ganske uenig1401
Helt uenig1794
Det offentlige bør bidra til å finansiere flere billige boliger for vanskeligstilte.
Helt enig1832
Ganske enig2201
Ganske uenig802
Helt uenig330
[Ugjyldig objekt (NAV)]