Spleiselagskalkulator

Slik deler dere på utgiftene - helt rettferdig!

Spleiselagskalkulator
Utgift 1..
Utgift 2..
Utgift 3..
Utgift 4..
Utgift 5..
Utgift 6..
Utgift 7..
Utgift 8..
Utgift 9..
Utgift 10..
 Flere utgiftsrader Færre utgiftsraderEr dere flere enn 6 personer?